Nyheter

Bellona anmelder Fundia for kvikksølvutslipp

Publiseringsdato: 11. mai, 2001

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Fundia i Mo i Rana har fra 24.10.00 hatt en midlertidig tillatelse til utslipp av kvikksølv per år på 80 kg. Utslippsmålinger viser imidlertid at utslippene har ligget på et nivå som tilsvarer 140 kg per år. Bellona vil derfor anmelde bedriften for dette overutslippet.SFT har i dag gitt bedriften en ny midlertidig utslippstillatelse på 140 kg. Bellona krever at denne trekkes tilbake og at alle ressurser settes inn på utviklingen av det varslede renseanlegget.