Nyheter

SFT og manglende høringsrunder, del 2

Publiseringsdato: 6. juni, 2001

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

SFT omgjorde 19.01.01 Tinfos jernverk sin utslippstillatelse av kvikksølv til luft. SFT sendte ikke denne omgjøringen av tillatelsen på høring. Dette begrunnet de med at det var en mindre endring, noe som forøvrig ikke er noen grunn til å unnlate høring, jfr gårsdagens artikkel. Bellona påklaget dette til departementet. Ved oversendelsen av klagen (over 5 mnd. har det tatt å komme frem til at de vil opprettholde vedtaket) er begrunnelsen for manglende høring «….SFT vurderte det som nødvendig å avgjøre saken raskt, siden bedriften stod i fare for å overskride gjeldende utslippstillatelse.»
Forstår ikke SFT følgene av hva de her sier? Dette gir et signal til landets bedrifter om at dersom man ikke ønsker innblanding fra naboer, miljøorganisasjoner o.a. som er kritiske til utslipp, så er det bare å pøse ut all den forurensningen som det er lov til ifølge tillatelsen og så i siste liten søke om å øke utslippene ytterligere. Gjør man det slik, så sendes ikke den nye tillatelsen på høring og man får økte utslippsgrenser. Ja, dette er oppskriften på hvordan man får frie utslippstøyler hos SFT uten innblanding fra øvrigheta.