Nyheter

Rekordbot for kvikksølvutslipp

Publiseringsdato: 10. oktober, 2001

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Økokrim har ilagt Norzink i Odda et forelegg på 4 mill for å ha sluppet ut minst 40 kg kvikksølv til grunnen.

Utslippet fant sted i tidsrommet desember 99 til februar 00 som følge av en brist i epoxybelegget i en renne i et av produksjonslokalene. Dette førte til at syre- og kvikksølvholdig væske i rennen trengte ned i betongen og tæret hull i denne.


Store deler av kvikksølvet rant ut i Sørfjorden. Dette førte til at Statens næringsmiddeltilsyn innførte et generelt kostholdsråd om ikke å spise fisk og skaldyr fra Sørfjorden.


Økokrim anser forholdet som grovt fordi «det foreligger fare for stor skade og /eller skjerpende omstendigheter fordi et ikke ubetydelig utslipp pågikk over en lang periode samt at forurensningen representerte en betydelig miljørisiko….»


Kvikksølvutslipp på billigsalg

Statens forurensningstilsyn (SFT) har tidligere satt en prislapp på 500.000 kr. per kilo kvikksølv som slippes ut til luft utover nivået i utslippstillatelsen. Det betyr at ØKOKRIM med sine 100.000 per kilo kvikksølv ligger betydelig lavere enn hva SFT har varslet at de vil gi i forurensningsgebyr til smelteverk som overskrider utslippstillatelsen. Selv om bøtenivået sikkert kan diskuteres, er Bellona positive til at denne typen kriminalitet etterforskes og straffes. Det er således viktig at en bot er av en slik størrelse at den har allmenn- og individualpreventiv effekt på forurensende bedrifter som sådan.