Nyheter

Fundia får ½ million i bot for kvikksølvutslipp.

Publiseringsdato: 4. desember, 2001

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Økokrim slår fast at forurenseren er ansvarlig for sine egne utslipp samt kartlegging av utslipp. Man slipper altså ikke fri selv om man ikke har kjent til utslippene, dersom man burde ha gjort det. Økokrim opplyser til Rana Blad at Fundia ikke har vært aktsomme nok i forhold til hva de har sluppet ut. Bellona poengterte i sin anmeldelse at Fundia smelter skrap som normalt inneholder tungmetaller og at de dermed burde forstå at det ville medføre utslipp av tungmetaller.

Fundia holder i disse dager på med utesting av teknologi for å rense de høye utslippene av tungmetaller og støv fra bedriften. Testresultatene vil foreligge senest 31.03.02.