Nyheter

Kvikksølvsjokk hos hval

Publiseringsdato: 10. juni, 2002

Skrevet av: Siri Grøttheim

Hvallever som selges over disk i Japan har så høyt kvikksølvinnhold at en munnfull er nok til å skape akutt forgiftning hos mennesker. Nå slår forskerne alarm og advarer spesielt gravide mot å spise produktene.

Allerede på femti- og sekstitallet ble hundrevis av barn rundt Minamatabukten i Japan født med alvorlige fødselsdefekter som resultat av at moren hadde spist kvikksølvforurenset sjømat. Tusenvis av barn utviklet hjerneskader på grunn av forgiftningen. Nå har forskerne lagt fram nye resultater på kvikksølvverdier i ulike organer fra hval og delfiner i Japan. Resultatene er sjokkerende; gjennomsnittsverdien for kvikksølv i lever var 900 ganger høyere enn det myndighetene har satt som øvre anbefalte grense for konsum.


Det er tidsskriftet New Scientist som, på bakgrunn av et utkast til en vitenskapelig artikkel akseptert for publikasjon, melder dette.


Hval og delfiner forgiftes etter å ha spist kvikksølvforurenset fisk og blekksprut. Kvikksølvet tas opp i ulike organer som lever, nyre, lunger og muskler. I Japan fanges denne hvalen uten restriksjoner, og ulike produkter legges ut for salg. Forskerne uttaler i New Scientist at konsentrasjonene er så høye at en munnfull hvallever er nok til å forårsake akutt forgiftning hos konsumenten. Kvikksølvkonsentrasjonen i lever var, sjokkerende nok, opp til 5000 ganger høyere enn grensen satt av myndighetene for kvikksølvforurensning.


Forskerne som har lagt fram disse resultatene mener nå at myndighetene må sette strengere restriksjoner for inntak av ulike organer fra hval. De advarer også spesielt gravide som risikerer å forgifte fosteret ved inntak av denne maten.


Bellonas tidligere fokus på utslipp av kvikksølv fra smelteverksindustrien førte til Norgeshistoriens første bot for ulovlig utslipp av kvikksølv til luft ilagt Fundia i Mo i Rana av økokrim i år 2000. Dette var en direkte konsekvens av rabalderet som dukket opp i kjølvannet av Bellonas mange avsløringer på kvikksølvutslipp fra industrien.


Problemet er langt fra løst i Norge, ytterligere kartlegging av utslipp og utvikling og installering av renseteknologi er helt nødvendige innsatsområder i det kommende.