Nyheter

Fikk ti års utsettelse – vil ha tre nye

Bellonas miljøpatrulje inspiserer Oleons anlegg i Sandefjord.
Filip Lund/Bellona

Publiseringsdato: 12. september, 2002

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Oleon Scandinavia ble i 1992 bedt om tiltak for å rense utslippene sine. Nå, 10 år senere ber de om tre nye år med utsettelse. Nå må SFT sette foten ned å få bedriften til å rense.

Miljøpatruljen avslører ny SFT-skandale

Bellonas Miljøpatrulje som for tiden befinner seg i Sandefjord inspiserer fettsyreprodusenten Oleon Scandinavia. Bedriften som tidligere het Hydro Oleochemicals, er den største produsenten av fettsyrebaserte kjemikalier i Skandinavia og en av de største europeiske produsentene av spesialestere for bruk i kosmetikk.


Bedriften har blant annet utslipp til vann av fett, KOF(organisk materiale som forbruker oksygen ved nedbryting) og nikkel. SFT signaliserte i 1992 at de ville redusere bedriftens utslipp av KOF og fett med henholdsvis 75- og 50%. Nå, 10 år etter mener bedriften at den trenger 3 år på å utrede biologisk rensing som vil redusere disse utslippene betraktelig. Pålegget om rensing kan umulig ha kommet uforutsett på bedriftens nye eiere i og med at det i gjeldende utslippstillatelse fra 1992 heter:

Bedriften skal legge fram mulige alternative løsninger og tiltak for reduksjon av utslippene av fett og KOF med henholdsvis 50 og 75 %, samt vurdere kostnadseffektiviteten ved gjennomføring av de foreslåtte løsninger. (…) Utredningen med tilhørende kostnader og vurdering av kostnadseffektivitet for de foreslåtte løsninger, skal være oversendt SFT innen 01.02.94.


Gir SFT etter også her, betyr det at det vil gå minst 13 år før påleggene om å utrede rensing er ferdig. Deretter gjenstår det bare å bygge renseanlegget.


Kanskje kan Oleon kjøpe et pent brukt biologisk renseanlegg fra konkursboet til Sande Paper Mill. Dette anlegget er svært lite brukt fordi bedriften gjennom brevveksling med SFT i flere år slapp å rense sine utslipp av KOF.