Utslipp av tungolje i Egersund

9a388a868d01c5d5ebc98b2333ccb9d6.jpeg Photo: Bellona

Utslippet skjedde på grunn av en defekt ventil i en oppsamlingstank der oljen fra skipet skulle samles. Tanken var plassert ved vannkanten, og oljen lekket først ut i grunnen for deretter å renne ut i havnebassenget.

Reagerer på manglende sikkerhet
Jurist og kjemiker i Bellona, Christine Molland Karlsen, reagerer kraftig på oljeutslippet. Hun mener sikkerheten rundt operasjonen var for dårlig.

–Henriksen Oljetransport AS er en profesjonell aktør som har spesialisert seg på oppdrag av denne typen. Det er sjokkerende at selskapet ikke merket lekkasjen før ca. fire tonn miljøfarlig tungolje hadde lekket ut. Dette viser at Henriksen har meget mangelfulle rutiner, uttaler hun.

Bellona anmelder utslippet
Bellona mener at oljeutslippet utgjør et straffbart forhold, og har anmeldt Henriksen Oljetransport AS for overtredelse av forurensningsloven.

–Vi mener det er viktig at rettsbrudd på miljøområdet påtales og at det reageres strafferettslig, sier jurist Karlsen i en kommentar.

“Kjenning”
Henriksen Oljetransport AS er det Bellona vil betegne som en “kjenning” på miljøversting-området. Ved inspeksjon avdekket stiftelsen kritikkverdige forhold omkring behandlingen av kasserte oljeprodukter.

–Vår miljøpatrulje besøkte Henriksen Oljetransport i slutten av august i år. Da konstaterte vi at selskapets eiendom var full av olje og annet svineri. Gammel olje ble lagret i åpne kar; sikkerheten rundt avfallshåndteringen var mangelfull, ja nesten fullstendig fraværende, sier en opprørt Bellonaleder Frederic Hauge.