Nyheter

Gisseldrama i Mo i Rana

Store utslipp av tungmetaller til luft fra Fundia Bygg i Mo i Rana.
Foto: Thomas Nilsen/Bellona

Publiseringsdato: 26. februar, 2003

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Nok en gang truer Fundia SFT med å legge ned 400 arbeidsplasser hvis de ikke får penger av staten til å rense de enorme luftutslippene. To regjeringer har valgt å skyve ansvaret over på SFT. Resultatet av dette gisseldramaet er at gisselet nå har begynt å pisse i buksa for å holde seg varm.

Først ble Fundia lovet penger av den forrige regjeringen (vel å merke i valgkampen!) til å rense de enorme luftutslippene. Deretter sa den samme regjering (etter valgnederlaget) at det muligens ikke var nødvendig med renseanlegg dersom SFT ga en blankofullmakt til forurensningene. Samtidig malte Fundia fanden på veggen for de 400 arbeidsplassene om ikke de fikk penger eller blankofullmakt (kanskje helst begge deler?). Hva annet enn å gi denne fullmakten kunne SFT gjøre? Nå skal de allikevel ha honnør for at de prøvde å vise muskler, de sa at bedriften måtte ”komme med et beslutningsgrunnlag for renseanlegg innen 31.03.03”.

Bellona vurderer å gripe inn og frigjøre gisselet
Nå har bedriften kommet med et beslutningsgrunnlag som går ut på at den ikke akter å installere renseanlegg med mindre staten gir penger. I tillegg til å true med arbeidsplassene, truer Fundia også SFT til å unnta saken fra ordinære saksbehandlingsregler som høring (selvfølgelig ønsker de ikke å gjøre resten av verden oppmerksomme på det gisseldramaet som utspiller seg). Den sittende regjering ønsker heller ikke å bidra med penger til renseanlegg og overlater de politiske vurderingene til SFT. Resultatet er derfor at ingeniørene hos SFT sitter og gjør samfunnsvitenskapelige vurderinger av lokalsamfunnet i Mo. Gisseltakeren har nektet dem hjelp utenfra av folk som kanskje kan noe om dette (ingen høring selv om loven krever det). Resultatet av disse vurderingene er mildt sagt ikke særlig vitenskapelige.

Frederic Hauge sier han føler med SFT:

-vi er selv ved flere anledninger førsøkt tatt som gissel av bedriften, men heldigvis har vi ryggrad til å stå imot deres press. Etter vår anmeldelse av kvikksølvutslippene prøvde Fundia å presse oss til å trekke anmeldelsen tilbake. Vi gjorde selvsagt ikke det. At vår anmeldelse var velfundert viser Økokrims forelegg på 500.000 kroner.

Hauge utelukker ikke at det kan bli aksjoner mot Fundia;

-ja, bare for å presse litt tilbake. Denne saken har gått for langt og det virker som SFT trenger hjelp av Bellona for å frigjøre seg fra bedriftens klamme grep.

Giftige grønnsaker
Det SFT gjør i denne saken har samme effekt som å pisse i buksa for å holde varmen. De utsetter problemet med stadig å forskyve fristen for å rense utslippene, samtidig som de øker gjeldende utslippsgrenser. Den eneste måten å få en slutt på dette er å sette ned foten og gi en endelig frist for installasjon av renseanlegg. Det vil garantert føre til helse- og miljøforbedringer, enten bedriften legges ned eller renseanlegg installeres.

Nedlegges bedriften kan kanskje arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman flytte det statlige tilsynet SFT (som foreløpig ikke er blant de åtte tilsynene som skal flyttes ut av Oslo) til Mo i Rana. Om de tør bo der da når de vet at grønnsakshagene i Mo i Rana er fulle av kvikksølv.