Nyheter

Norske bedrifter overholder ikke miljøreguleringene

Publiseringsdato: 9. mai, 2003

Skrevet av: Hanne Bakke

En ny rapport fra SSB har sett på SFTs kontroll og tilsyn av bedrifter med utslippstilatelse. I nær 80% av kontrollene ble det funnet avvik.

Hvert år kontrollerer SFT at norske bedrifter med utslippstillatelse overholder denne. Av alle kontroller utført siden 1997 ble det påvist et eller flere avvik i 79% av tilfellene. SFT sier selv at bruddene på reguleringene er hyppig og at en «”ikke ubetydelig andel av lovbruddene også er mer alvorlige». Til tross for dette er det svært langt mellom anmeldelsene fra SFT, eller andre harde sanksjoner. Som regel ender det med et brev .

Bellona har hele tiden ment at det er viktig at forurensningsmyndigheten viser at den ikke godtar ulovlig forurensning og at det ikke tolereres at bedriftene lar være å treffe tiltak når høye utslippsnivå oppdages.

Nå har rapporten Overholder bedriftene i Norge miljøreguleringene? fra Statistisk Sentralbyrå sett på i hvilken grad bedriftene med utslippstillatelse overholder miljøreguleringene og hvilke sanksjoner som blir benyttet mot påviste brudd. Rapporten reiser spørsmålet om hvorfor det er så mange bedrifter som har små avvik, og sier at selv om sanksjonskostnadene gjør at lovbrudd blir mindre lønnsomme, kan det likevel lønne seg og bryte loven fordi disse kostnadene er mindre enn kostnadene ved lovlydighet.

Les hele rapporten her.