Nyheter

Forurensning av Mjøsa

Publiseringsdato: 9. mars, 2004

 

Statsadvokatene i Hedmark og Oppland
Østregate 41
2317 Hamar

09/03-2004

Forurensning av Mjøsa

Bellona viser til NIVAs rapport, presentert 4. mars 2004, om forurensningssituasjonen i Mjøsa. Det vises også til opplysninger i media, bl.a. i NRKs Brennpunkt 9. mars 2004.
På bakgrunn av disse opplysningene mener Bellona at det er grunn til å mistenke en eller flere bedrifter for straffbar forurensning og at Statens forurensningstilsyn også kan ha brutt forurensingsloven ved utslippstillatelser for det aktuelle området.
Anmeldelsen sendes til overordnet påtalemyndighet med bakgrunn i den alvorlige forurensningssituasjonen som foreligger. Bellona forventer at statsadvokatene umiddelbart beordrer iverksatt politietterforskning.

Med vennlig hilsen,

____________________
Frederic Hauge