Nyheter

Eksplosjon på Langøya

Holmestrand brannvesen kom raskt til men brannen var da allerede slukket av NOAHs ansatte.
Foto: Bellona/Frederic Hauge

Publiseringsdato: 18. mai, 2004

Skrevet av: Hanne Bakke

Det var i ettermiddag en relativt kraftig eksplosjon på NOAHs behandlingsanlegg på Langøya ved Holmestrand. Ingen personer kom til skade, men det ble gjort store materielle skader.

Eksplosjonen var kraftig og gjorde en del skader på en bygning. Hendelsen skjedde under forbehandling av filterstøv fra Hydro og betegnes som et produksjonsuhell. Det er ikke meldt om personskade. Etter det Bellona Web kjenner til er det ingen akutt forurensningsfare.


– Eksplosjonen blir av de som var i området beskrevet som kraftig, sier Bellona-leder Frederic Hauge som er i Holmestrand. Så vidt han har fått opplyst er det ingen akutt forurensningsfare, men dette er ennå for tidlig å si noe helt sikkert om. – Det som det nå er viktig å finne ut av er å finne ut hvorfor dette skjedde. Var eksplosjonen resultat av rutinesvikt, feil innrapportering av støvet som skulle behandles, eller annet – uansett så skal ikke slikt skje, sier Hauge.


NOAH sendte i kveld ut følgende pressemelding:

Produksjonsuhell på Langøya tirsdag kveld


Ingen personer kom til skade, men relativt omfattende materielle skader har oppstått etter et produksjonsuhell på NOAHs anlegg for behandling av farlig avfall på Langøya utenfor Holmestrand. Uhellet skjedde like før kl. 1900 tirsdag 18. mai. Uhellet hadde ingen miljøkonsekvenser, og det er ikke skjedd skadelige utslipp verken til luft eller vann.


Det var under behandling av filterstøv – som er et produksjonsavfall fra aluminiumindustrien – at det inntraff en eksplosjon i en s.k. oppslemmer. Her klargjøres filterstøvet for videre behandling i et nøytraliseringsanlegg. Eksplosjonen medførte at tak, en vegg og deler av utstyret i produksjonslokalene ble skadet. To personer som arbeidet i denne delen av anlegget var til alt hell utendørs da uhellet inntraff.


Det oppstod en mindre brann etter eksplosjonen. Holmestrand brannvesen kom raskt til Langøya, men brannen var før deres ankomst slukket av NOAHs egne mannskaper. Det er rutinemessig innledet etterforskning for å bringe klarhet i hva som forårsaket eksplosjonen.