Nyheter

Bedret sikring etter anmeldelse

Anlegget til Henriksen Oljetransport i Stavanger slik det fremsto da Bellonas Miljøpatrulje var på besøk fredag 27. august i år.
Foto: Bellona/Frederic Hauge

Publiseringsdato: 14. september, 2004

Skrevet av: Eivind Trædal

I oktober 2002 førte en lekk tank til store oljeutslipp fra fryseskipet ”Emma” på Shells anlegg i Egersund. Bellona anmeldte selskapet Henriksen Oljetransport som stod for utslippene og disse ble i ettertid ilagt kr 100 000 i bot.

Bellonas Miljøpatrulje:

bodytextimage_6cc645a5dd512906d9677da78b3898d2.jpeg Photo: Foto: Bellona/Frederic Hauge

Det var natt til søndag 27. oktober 2002, at en defekt ventil i en oppsamlingstank førte til oljelekkasje til havnebassenget i Egersund. Utslippet skjedde under lensing av diesel og råolje fra lasterommet til fryseskipet ”MS Emma”. Tidspress førte til at en benyttet aluminiumstanker på land til mellomlagring av det oljeholdige spylevannet fra renseprosessen. Bunnventilene på lagringstankene ble ikke kontrollert, og en av dem ble stående åpen. Gjennom denne åpne ventilen strømmet minst 2000 liter oljeholdig spylevann til grunn og sjø.

Det var selskapet Henriksen Oljetransport som stod for utslippene, og Bellona anmeldte selskapet 12. november for åpenbart mangelfulle rutiner i sin behandling av svært miljøskadelig materiale.

Anmeldelsen av Henriksen Oljetransport førte til at selskapet fikk et forelegg på 100 000 kroner for overtredelse av Forurensningsloven § 78 første ledd bokstav a – noe som var i tråd med Bellonas anmeldelse.

I forelegget står det:

Natt til søndag 27. oktober 2002, ved norske Shells bunkersanlegg ”Solkrone” i Egersund, foresto selskapet lensing av diesel og råolje fra lasterommet om bord i fryseskipet ”MS Emma”. Etter at skipets lasterom var tømt skulle dette renses/spyles. På grunn av tidspress ble de benyttet flere aluminiumstanker på land til mellomlagring av det oljeholdige spylevannet som ble pumpet ut av lasterommet etter rensing. Noen som handlet på vegne av selskapet unnlot å kontrollere at alle bunnventiler på mellomlagringstankene var lukket, slik at det gjennom en åpen ventil rant ut minst 2000 liter oljeholdig spylevann til grunn og sjø, hvilket medførte betydelig fare for forurensning.

Klare forbedringer på området
I august 2002 , to måneder før utslippet i Eigersund, besøkte Bellonas Miljøpatrulje Henriksens Oljetransports område i Stavanger.

Den gangen uttalte Frederic Hauge til Bellona Web: – Vår miljøpatrulje besøkte Henriksen Oljetransport i slutten av august i år. Da konstaterte vi at selskapets eiendom var full av olje og annet svineri. Gammel olje ble lagret i åpne kar; sikkerheten rundt avfallshåndteringen var mangelfull, ja nesten fullstendig fraværende.

Da Bellonas Miljøpatrulje foretok en ny inspeksjon på området fredag 27. august i år var det skjedd en helt klar forbedring. Området framsto da som rent, ryddig og med en rekke forbedringer fra inspeksjonen i 2002.

Bellona mener at det er viktig at rettsbrudd på miljøområdet påtales og at det reageres strafferettslig slik at det gis et tydelig signal til norske bedrifter: det koster å forurense.