Hareide må ta grep

Bellona sendte fredag ettermiddag et brev til miljøvernminister Knut Arild Hareide og ber han gå gjennom de kritikkverdige forholdene som er avdekket på Norsk Metallreturs anlegg på Jadarholmen i Hundvåg. Ved nærmere gjennomgang av de saksdokumentene Bellona har fått tilgang til, viser det seg dessverre at myndighetene har kjent til forholdene i lang tid uten at anlegget er blitt stengt. Miljøstiftelsen Bellona har flere eksempler på at den offentlige forvaltningen av denne type avfall stemmer dårlig overens med hva som opplyses offentlig, og ber derfor miljøvernministeren gå igjennom denne saken, samt å sørge for å iverksette kraftig oppstrammende tiltak.