Nyheter

SFT tillater økte utslipp fra Pronova i Sandefjord

Bedriften Pronova Biocare AS ved Sandefjordsfjorden.
Pronova Biocare AS

Publiseringsdato: 19. oktober, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

I den nye utslippstillatelsen til bedriften Pronova Biocare i Sandefjord åpner SFT for en kraftig økning i utslippene av KOF og fettstoffer. Dette er stikk i strid med målsettingen for fjordsystemet innenfor Tranga i Sandefjordsfjorden. Sandefjord Naturvern og Bellona aksepterer ikke en slik utvikling og sendte i dag inn sin klage på tillatelsen.

Statens forurensningstilsyn tillater i Pronovas nye utslippstillatelse en kraftig økning i KOF-utslipp. KOF står for kjemisk oksygenforbruk og representerer utslipp av organisk materiale. Når mikroorganismer bryter ned organisk materiale forbruker de oksygen. Ved for store utslipp kan dette resultere i oksygenmangel i vannmassene med åpenbare negative effekter på ulike organismer i fjordsystemet. I noen tilfeller kan man få fullstendig oksygensvik ved sjøbunnen og utvikling av giftig hydrogensulfidgass (H2S).

Behov og målsetting for reduksjon av utslippene
Sandefjord Naturvern, Bellona, Fylkesmannen i Vestfold og til og med Statens forurensningstilsyn har gjentatte ganger og over lang tid påpekt behovet for reduksjoner av organiske materiale til Sandefjordsfjorden. Den nye tillatelsen fra SFT går nå imidlertid i fullstendig feil retning. Målsettingen om reduksjonene er en saga blott. Riktignok ligger det inne reduksjoner over tid fra bedriften, men om kravet for oktober 2007 innfris så er vi bare tilbake på dagens reelle utslipp til fjordsystemet innenfor Tranga.

Klage på utslippstillatelsen
Bellona og Sandefjord Naturvern kan ikke akseptere den kraftige økningen i utslippene fra Pronova og sendte idag inne en klage til Statens forurensningstilsyn. Hovedpunktene fra klagen er listet opp nedenfor.

  • Tillatelsen fra SFT er ikke forenlig med det uttalte behovet og målsettingen for reduksjon i utslipp av organisk materiale til fjordsystemet innenfor Tranga i Sandefjordsfjorden.
  • Utslippene fra Pronova Biocare og Oleon Scandinavia må ses samlet. De romslige tillatelsene fra SFT åpner for en kraftig økning i utslipp av KOF og fettstoffer til fjordsystemet. Dette er en helt uakseptabel utvikling og stikk i strid med selv SFTs tidligere uttalelser
  • Det må settes konkrete krav til reduksjon av utslippet av fettstoffer også fra oktober 2007.
  • SFT må skaffe til veie informasjon om fjordsystemets bæreevne for organisk materiale før det i det hele tatt kan være aktuelt å øke utslippene av organisk materiale.