Nyheter

30 millioner til Fundia

Publiseringsdato: 18. februar, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

En politisk hestehandel mellom Regjeringen og SV sikrer Fundia 30 millioner i statsstøtte til renseanlegg for kvikksølv.

Bellona har i mange år vært pådriver for at Stortinget skulle forplikte seg i forhold til Fundia Armeringsstål, og nå har det endelig skjedd. En avtale mellom Regjeringen og SV, som sikrer Fundia 30 millioner i rensestøtte, blir bevilget i forbindelse med behandling av revidert statbudsjett til våren. Det har SV regjeringspartienes underskrift på.

– Dette er en gledens dag, sier styreleder Olaf Brastad i Bellona, dette har vi jobbet for i mange år. Nå er det opp til Fundia hva de vil gjøre, men de har jo vært utsatt for et sterkt press. Nå må Fundia ta ballen videre. Det vil også bli interessant å se hvilken fremtid Rautarokki, som eier Fundia, ser for seg for bedriften, sier Brastad

Fundia fornøyd
Administrerende direktør Ragnar Østbye i Fundia er i følge NRK Nordland svært fornøyd med at bedriften nå får rensetilskudd fra Staten, og sier de nå er kommet et godt skritt nærmere en løsning. Men det er umulig å si i dag når et slikt anlegg kan være ferdig, ifølge Østbye.

Det er verd å merke seg at et slikt renseanlegg også vil redusere utslippet av støv ved bedriften, og på den måten bidra til en adskillig bedre luftkvalitet i Mo i Rana. Mange andre miljøgifter binder seg til dette støvet, og rensing vil derved også hindre utslipp av disse.

Rensing fører til innsparinger i driften
Løsningen Fundia har utredet, en kombinasjon av forvarmeanlegg for skrap og kvikksølvrensing, er beregnet å koste mellom 130 og 150 millioner kroner. Dette vil også gi innsparing i driften, som igjen bidrar til investeringen. Det har hele tiden vært et krav fra Fundia om at myndighetene også må spytte i kassa dersom det skal bli rensing, nå har de altså fått dette og hele Rana gleder seg over de positive konsekvensene denne støtten medfører.

Fagmedarbeider i Bellona Gunnar Grini sier at dette gir Fundia en fantastisk anledning til å utvikle ny, norsk renseteknologi som vil kunne legge grunnlaget for BAT (Best Available Technique) på dette området.