Nyheter

Fundia bøtlagt

Publiseringsdato: 11. april, 2005

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Fundia Armeringsstål ble i september i fjor ilagt en bot på 500 000 kroner for ulovlig utslipp av dioksiner. Boten var en følge av at Bellona anmeldte bedriften for forholdet i mars 2003.

Bellona valgte å anmelde bedriften etter at målinger avdekket et dioksinutslipp for 2002 på hele 16-17 gram toksiske ekvivalenter,TEQ. Det tilsvarer like mye som halve Norges utslipp i 2001. på 33,7 gram TEQ.

Til tross for at de oppsiktsvekkende resultatene fra disse målingene var kjent for bedriften i juli 2002, unnlot bedriften både å varsle forurensningsmyndighetene og å iverksette andre tiltak. Bellona mener at dette viser at bedriften enten ikke har forstått alvorligheten av å slippe ut dioksiner i naturmiljøet eller at de bevisst forsøker å dysse ned hendelsen.
Fundia Armeringsstål har vedtatt forelegget