Nyheter

Ingen tar ansvar for giftutslipp

Publiseringsdato: 21. september, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Hundrevis av kilo fisk er død i Sandvikselva etter det som trolig var et giftutslipp ved Løxa mandag kveld. Fiskedøden er en katastrofe for laks- og ørretbestanden i elva. De ansvarlige må identifiseres og straffeforfølges.

Giftutslippet har vært katastrofalt for fisken i Sandvikselva. Alt liv i elva er dødt mellom Løxa på Rud og Kadettangen. Det er ukjent hvem som står bak utslippet og hva slags giftstoffer som har drept fisken.

– Hundrevis av kilo fisk er død. Tre årsklasser er blitt effektivt drept, og det kommer til å ta minst tre år å bygge opp bestanden. Alt fra Løxa og nedover er dødt. Her var gytefisk, ett års og to års fisk, laks, ørret, stingsild og skrubbeflyndre. Dette er en katastrofe for fisken. En atombombe, sier konsulent Morten Merkesdal i Natur og idrett i Bærum kommune.


Trolig utslipp av ammoniakk

Sist mandag meldte flere personer som bor langs vassdraget om sterk ammoniakklukt i området rundt Skui. Også Mattilsynet mener det sannsynligvis dreier seg om et utslipp av ammoniakk. De frykter nå at smittestoffer kan blomstre opp i all fisken som råtner og smitte frisk fisk i elven.


Etterforskes av politiet

Politiet begynte tirsdag etterforskning for å finne kilden til giftutslippet. Det har blitt tatt prøver både fra overflatevannet som strømmer ut i elven rett nedenfor Rud industriområdet og av død fisk. Prøvene er sendt til analyse og etterforskningen konsentrerer seg nå om avløpssystemet.

– Vi skal følge rørgrenene, forklarer Politiavdelingssjef Tom Saugerud til Budstikka.


Han forteller at i og med at det kan dreie seg om utslipp av ammoniakk, vil politiet også se nærmere på hvilke virksomheter i Rud-Hauger-området som bruker dette i sin daglige drift


Grov miljøkriminalitet

Det svært viktig at kilden til giftutslippet identifiseres og de ansvarlige får sin straff. Dette er ting som ikke skal skje og det er viktig at reaksjonen på slike hendelser signaliserer at dette ikke aksepteres. Det faktum at de ansvarlige ikke har meldt fra om giftutslippet gjør overtredelsen ekstra grov. Hittil har ingen tatt på seg ansvar eller skyld for utslippene til Sandvikselva. Det plikter de å gjøre, ifølge regelverket, om det skjer et utilsiktet utslipp.


Bellona forventer at de ansvarlige får en klekkelig straff. Tidligere har bedrifter fått bøter rundt en million kroner for utslipp til elver som har medført fiskedød.