Nyheter

Malingsutslipp i Akerselva

Publiseringsdato: 30. september, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

En palle med maling gikk rett i asfalten ved Waldemar Thranes gate tildig fredag. Politiet ble raskt tilkalt og rekvirerte hjelp fra Samferdselsetaten. I stedet for å samle opp malingssølet ble malingen spylt ned i avløpet. Bellona setter store spørsmålstegn ved denne måten å håndtere situasjonen på. Malingen samlet seg opp i en kum og fant så veien videre rett ut i Akerselva.


Blakket elv

Nedenfor Sannerbrua var utslippet svært tydelig. Hele elva var blakket av malingen. I bakevjer og rolige områder av elva samlet malingen seg opp og flere langs elva uttrykte sin bekymring overfor Bellona, som var på plass for å dokumentere hendelsen.

Feilvurdering

Bellona vil følge opp de vurderingene som ble foretatt. Det er en grov feilvurdering å bare spyle malingen ned i en avløpskum med påfølgende utslipp til Akerselva. Når en slik hendelse oppstår, må det settes i verk tiltak for oppsamling av malingssølet.

bodytextimage_bodytextimage_vladimir-1..jpg Photo: Bellona

Uvisse miljøkonsekvenser

Det er foreløpig uvisst hvilke miljøkonsekvenser malingsutslippet vil medføre. Med bakgrunn i at malingen har blandet seg godt med vannet og blakket elva, er det sannsynligvis snakk om vannbasert maling. For å vurdere miljøkonsekvensene vil det være avgjørende å finne ut hvilke mengder som har blitt sluppet ut i elva, hvilken type maling det dreier seg om og hvilke tilsettingsstoffer malingen inneholder.


Vann- og avløpsetaten har økt vannføringen i elva fra 1,5 kubikk til 5 kubikk i sekundet. Etaten har også tatt vannprøver som sendes til analyse etter miljøskadelige stoffer.


Bellona vil følge saken videre.