Nyheter

Uakseptabel oppførsel av Alpharma

Publiseringsdato: 16. september, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

Legemiddelprodusenten Alpharma slapp 12. september ut 4000 liter med antibiotikaholdig avløpsvann til det kommunale avløpsnettet. Dette er det femte ulovlige utslippet fra denne bedriften på et år, og Bellona vil nå anmelde Alpharma til politiet for brudd på forurensningsloven.

Dette vil å så fall bli den andre anmeldelsen mot denne produsenten i løpet av bare noen få måneder. I mai i år gikk nemlig SFT til det skritt å anmelde Alpharma til politiet, etter at bedriften gjentatte ganger slapp ut produktblandinger i avløpsnettet og unnlot å informere SFT om hendelsene. Dette ble oppdaget ved en revisjon som SFT gjennomførte ved bedriften i januar 2005. Bedriften fikk da beskjed om å snarest rette opp de avvikene som ble beskrevet i revisjonsrapporten. Likevel hadde bedriften flere nye utslipp fra revisjonen ble avsluttet og frem til bedriften ble anmeldt i mai.


Historien gjentar seg

– Gjentatte utslipp vitner om en bedrift som så langt ikke har tatt dette på alvor i det hele tatt. Det kan nesten virke som om det bare er å vente på neste utslipp. Dette er grunnen til at Bellona nå vil anmelde bedriften. Det kan virke som bøter er det eneste som kan få bedriften til å skjerpe rutinene slik at ulovlige utslipp unngås, sier Gunnar Grini fra Bellona.


– Dette er en prinsippsak hvor det er viktig å vise at nonchalant holdning til miljø og utslippstillatelser ikke tolereres, sier Grini til Bellona Web.


Bedriften har hatt gjentatte ulovlige utslipp, uten å melde fra om disse til SFT, slik de skal. Seksjonssjef Anne-Elisabeth Arnulf i seksjon for industrikontroll og målinger sier på SFTs hjemmesider at hun ser det som særlig alvorlig at bedriften ikke skjerper rutinene etter at de har hatt flere utslipp av omtrent samme karakter.


Bedriften fikk også i 2000 en bemerkning fra SFT der de ble bedt om å bedre rapporteringsrutinene.