Nyheter

Bellona krever Borregaard stengt

Borregaards anlegg i Sarpsborg
(Foto: Borregaard)

Publiseringsdato: 17. mars, 2006

Skrevet av: Unni Berge

Borregaard Industrier har sendt over rapportering til Statens forurensingstilsyn. Fra rapporten går det frem at Borregaard fikk fire varsler om at oljeutslippet i Glomma kunne stamme fra bedriften, uten at det ble satt i verk beredskap. Bellona krever anlegget stengt til bedriften har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

5.mars ringer en Borregaard ansatt til portvakten i Borregaard og varsler om at det er oljefilm på Glomma. Det blir ikke iverksatt tiltak fra Borregaard. 6.mars fikk Sarpsborg brannvesen melding fra havnevesenet om oljefilm. Også dagen etter kom det inn meldinger om observert oljefilm på vannet. På natten varslet brannvesenet Borregaard og spurte om politiet var varslet. Borregaard hadde da ikke varslet politiet. Kl. 22:30, 8. mars observerte bedriften tungolje flak utenfor kaia.

Rapporten fra Borregaard avslører at det først fire dager etter at den første meldingen om oljeutslipp kom, ble det iverksatt tiltak for å begrense og forhindre spredning. Da var allerede store mengder olje spredt over et stort område. – Dette er notorisk miljøkriminalitet. Borregaard har vist sjokkerende arroganse etter at oljesølet ble kjent sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Rapporten avslører også at til tross for gjentatte bekymringsmeldinger ble ikke myndighetene varslet. Det er kommet frem at Statens forurensingstilsyn selv måtte ringe til Borregaard for å høre hva som hadde skjedd. Borregaard er imidlertid pålagt å varsle SFT. Borrgaard har derfor brutt konsesjonsvilkårene.

Rapporten viser også at røret som var årsak til lekkasjen var et 40 år gammelt stål rør, hvor siste gjennomgang fra Veritas var i 2002. Siden 2003 har Borregaard hatt fem lekkasjer fra lossesystemet. – Vi krever stans i hele anlegget, og at all virksomhet må stenges til bedriften har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå krever Frederic Hauge i Bellona.

Kontaktperson i Bellona:
Guro Hauge 91 87 83 18
Gunnar Grini 98 86 75 68