Nyheter

Fundia solgt

Publiseringsdato: 27. april, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

Denne uken ble det kjent at spanske Celsa Group kjøper Rautaruukkis armeringsvirksomhet i Norden. Dette innebærer at Fundia Armeringsstål får nye eiere. Bellona håper at Celsa Group satser på utvikling av bedriften og bevilger penger til å rense Fundias utslipp av støv og tungmetaller.

Fundia Armeringsstål har Norges største punktutslipp av kvikksølv. Bedriften har også store utslipp av støv, tungmetaller og dioksiner. Bellona har i mange år vært pådriver for at Stortinget skulle bidra med midler slik at bedriften kunne få installert renseanlegg. Løsningen Fundia har utredet, en kombinasjon av forvarmeanlegg for skrap og renseanlegg, er beregnet å koste mellom 130 og 150 millioner kroner. Fundia ble bevilget 30 millioner kroner i investeringsstøtte over revidert statsbudsjett i 2005.

Bellona ønsker satsing, ikke nedleggelse
Finske Rautaruukki har over lengre tid unngått å ta stilling til Fundias behov for investeringer til å rense utslippene av støv og tungmetaller. Fundia-direktør Ragnar Østby uttaler til Rana blad at de nye eierne er godt kjent med bedriftens investeringsbehov. Østby ser for seg nye utviklingsmuligheter med de nye eierne på plass. Et god indikasjon på de nye eiernes intensjoner, vil være en rask beslutning om å investere i forvarming og rensing. Dette vil også vise at Celsa Group, som har armeringsstål om sitt hovedprodukt, viser vilje til å drive Fundia i samsvar med norske myndigheters politiske signaler og europeiske miljøkrav. Statens Forurensingstilsyn (SFT) må derfor gjøre det klinkende klart for de nye eierne at utslippene fra Fundia skal reduseres og gi bedriften en tidsfrist for gjennomføring av nødvendige tiltak.

Bellona håper nå at de nye spanske eierne ser interessen av å oppgradere Fundia til en moderne og miljøvennlig industribedrift. Tiden er overmoden for investeringer som reduserer utslippene i Mo i Rana.

Kontaktpersoner:

Gunnar Grini: 988 67 568

Marius Dalen: 922 64 703