Nyheter

Anmelder Shell

Publiseringsdato: 19. januar, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Fredag kveld 5. januar meldte vitner om diesellukt i Risavika ved Shells importanlegg på Tananger. Representanter for Shell gjennomførte en befaring på sitt anlegg den samme kveld uten å finne noen lekkasje. Det ble da antatt at utslippet hadde kommet fra et skip. Med pålandsvind og heldige værforhold samlet utslippet seg innerst i en smal vik ved anlegget.

Brannmannskaper startet oppryddingen lørdag. Men da det ble funnet like mye olje i sjøen søndag morgen, var det klart at det fortsatt var en aktiv lekkasje i området. Lekkasjen fra et av de isolerte rørene ble ikke funnet under inspeksjonene til Shell verken fredag, lørdag eller søndag. Søndag 7. januar kl 15.00 oppdaget leder for kommunalteknikk i Sola kommune lekkasjen mens han og tre andre fra teknisk etat var ute i vika med lenser. Først da ble lekkasjen ble da stanset.

Bellona mener det er tre punkter som må belyses i politiets etterforskning.

  1. Det faktiske utslippet av 56.000 liter gassolje.
  2. At Shell ikke oppdaget lekkasjen under sine befaringer fredag, lørdag og søndag tyder på svikt i kontrollrutinene. Det er uakseptabelt at et slikt utslipp ikke oppdages før det har gått nesten 2 døgn.
  3. Bellona stiller også spørsmål ved at gassoljen gikk ut i sjøen. Normalt vil det være en ekstra barriere, drenering og/eller oppsamlingsbassenger, som kan samle opp utslipp hvis en rørledning går lekk.

Klikk på lenken i boksen til høyre for å lese anmeldelsen i sin helhet.