Nyheter

Anmelder Shell

Publiseringsdato: 19. januar, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Bellona anmelder Norske Shell for utslipp av 56.000 liter gassolje fra deres importanlegget på Tananger. Det tok svært lang tid før lekkasjen ble funnet og stanset.

Fredag kveld 5. januar meldte vitner om diesellukt i Risavika ved Shells importanlegg på Tananger. Representanter for Shell gjennomførte en befaring på sitt anlegg den samme kveld uten å finne noen lekkasje. Det ble da antatt at utslippet hadde kommet fra et skip. Med pålandsvind og heldige værforhold samlet utslippet seg innerst i en smal vik ved anlegget.

Brannmannskaper startet oppryddingen lørdag. Men da det ble funnet like mye olje i sjøen søndag morgen, var det klart at det fortsatt var en aktiv lekkasje i området. Lekkasjen fra et av de isolerte rørene ble ikke funnet under inspeksjonene til Shell verken fredag, lørdag eller søndag. Søndag 7. januar kl 15.00 oppdaget leder for kommunalteknikk i Sola kommune lekkasjen mens han og tre andre fra teknisk etat var ute i vika med lenser. Først da ble lekkasjen ble da stanset.

Bellona mener det er tre punkter som må belyses i politiets etterforskning.

  1. Det faktiske utslippet av 56.000 liter gassolje.
  2. At Shell ikke oppdaget lekkasjen under sine befaringer fredag, lørdag og søndag tyder på svikt i kontrollrutinene. Det er uakseptabelt at et slikt utslipp ikke oppdages før det har gått nesten 2 døgn.
  3. Bellona stiller også spørsmål ved at gassoljen gikk ut i sjøen. Normalt vil det være en ekstra barriere, drenering og/eller oppsamlingsbassenger, som kan samle opp utslipp hvis en rørledning går lekk.

Klikk på lenken i boksen til høyre for å lese anmeldelsen i sin helhet.