Nyheter

Vurderer anmeldelse av Shell

Publiseringsdato: 9. januar, 2007

Skrevet av: Marius Dalen

Store mengder gassolje rant ut i sjøen etter lekkasje ved Shells anlegg i Tananger i helgen. Det tok langt tid før lekkasjen ble oppdaget og stoppet. Bellona vurderer nå å anmelde forholdet til politiet.

I løpet av helgen har det lekket ut minst 56.000 liter gassolje fra Shells importanlegg i Tananger. Vitner meldte fra om diesellukt innerst i Risavika allerede fredag kveld men til tross for dette ble ikke lekkasjen lokalisert og stoppet før søndag ettermiddag.

Brukte lang tid

Shell gjennomførte en befaring på sitt anlegg fredag kveld uten å finne noen lekkasje. Det ble da antatt at utslippet hadde kommet fra et skip. Med pålandsvind og heldige forhold samlet utslippet seg innerst i en smal vik ved anlegget og kun mindre områder ble berørt. Brannmannskaper startet oppryddingen lørdag. Men da det ble funnet like mye olje i sjøen søndag morgen, var det klart at det fortsatt var en aktiv lekkasje i området. Etter ny kontroll fant Shell ut at lekkasjen kom fra et rør tilknyttet deres anlegg. Lekkasjen ble stoppet og det meste av oljen var samlet opp i løpet av mandagen.

Til Bellona forteller kommunikasjonsdirektør i Shell, Terje Jonassen, at lekkasjen var vanskelig å oppdage. Grunnen til dette var at det var en ledning innekapslet i et annet rør som hadde sprunget lekk. I tillegg til befaringene fredag og søndag hadde Shell også lett hele lørdagen uten å finne noen lekkasje.

Vurderer anmeldelse

Bellona vurderer nå å anmelde Shell for utslippet. Bakgrunnen for dette er følgende punkter:

1) Det faktiske utslippet av 56.000 liter gassolje

2) Det faktum at Shell ikke oppdaget lekkasjen under sin befaring fredag kveld eller i løpet av lørdagen kan tyde på svikt i kontrollrutinene. Det er ikke holdbart at et slikt stort utslipp ikke oppdages før etter nesten 2 døgn.

3) Bellona stiller også spørsmål ved at gassoljen faktisk gikk ut i sjøen. Normalt skal det være en ekstra barriere, drenering og oppsamlingsbassenger, som kan samle opp utslipp hvis det oppstår lekkasje.

Oppretter undersøkelseskommisjon

Mandag satt brannvesen, kommunen og Shell i møte for å få oversikt over hendelsesforløpet. Ifølge Jonassen skal det opprettes en undersøkelseskommisjon og utarbeides en rapport som beskriver de ulike forholdene tilknyttet lekkasjen.