Nyheter

Hvordan kunne dette skje?

Publiseringsdato: 1. april, 2011

Skrevet av: Andreas Steenbuch Mathismoen

Vann- og avløpsetaten har ødelagt økosystemet i Akerselva med 6000 liter høykonsentrert klor. Vil livet i elva komme tilbake igjen? spør Bellonas Andreas S. Mathismoen i denne kommentaren.

Nylig rant det ut 6000 liter høykonsentrert klor i Akerselva, en del av Oslos lengste park og et av Norges mest brukte rekreasjonsområder.

Konsentrasjonen av natriumhypokloritt er 30 ganger sterkere enn i vanlig klorin. Utslippet i Akerselva er svært alvorlig både i omfang og i konsekvenser. Bellona har politianmeldt Vann- og avløpsetaten for brudd på forurensningsloven, og mangler ved anlegget som førte til utslippet.

Bellona har lenge pekt på at slike anlegg må ha strengere krav til regelmessige inspeksjoner. Og at tilsynsmyndighetene må ha strengere kontroll, ikke bare en ”papir-kontroll”, men i praksis gå ut i felten.

Hvor mange risikoanlegg har vi egentlig i våre 430 kommuner? Tilsynsordningen er overmoden for revisjon, og slik Bellona ser det, bør dette skje med fysisk tilstedeværelse og økt tilsynsfrekvens.

Hver gang det skjer et akuttutslipp, dukker politikerne opp, og sier at det skal vedtas strengere regler og gjennomføres hyppigere kontroller for å sikre at noe sånt ikke kan skje igjen. Likevel skjer slike hendelser altfor ofte.

Vann- og avløpsetaten er en miljøsertifisert bedrift. Hva er denne sertifiseringen verdt? Bellona vil se nærmere på denne ”sertifiseringen” av Vann- og avløpsetaten. Et slikt uhell burde ikke skje i en miljøsertifisert bedrift.  

Bellona krever nå at de fine ordene følges opp og at Norges strenge regler følges opp med effektiv kontroll. Hvis ikke er paragrafene og reglene vi har laget, null verdt. Alle har et ansvar for naturen i nærmiljøet sitt, som vi bruker og har glede av hver dag. Det er den naturen som til slutt ødelegges av dårlige arbeidsrutiner, et mangelfullt kontrollregime og et regelverk som ikke følges opp.

Nå må alle ansvarlige bedrifter og myndigheter anstrenge seg og sørge for at utslipp av denne typen blir historie og at de fine ordene fører til handling.