Nyheter

DVS står med farlig avfall opp til halsen

Foto: Håvard Lundberg

Publiseringsdato: 21. juni, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

7000 tonn er lagret ulovlig på Øra næringspark i Fredrikstad. 30 000 tonn er lagret ulovlig på Oleon i Sandefjord. Videre har DVS lagret farlig avfall ulovlig både på skip og på anlegget på Mongstad. - Dette viser at avfallskandalen vokser og kommer til å vokse, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Gass- og eksplosjonsfare

Undersøkelser Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gjorde på anlegget i Sandefjord i går, etter oppfordring fra Bellona, viser at langvarig lagring av avfallet har medført behov for å gjennomføre tiltak for å unngå gassdannelse.

Gassdannelse fra forråtnelsesprosessene i tankene kan føre til lukt og eventuell eksplosjonsfare. Naboer har i lang tid klaget på propanlukt.

– Vi har vært redd for dannelsen av hydrogensulfid i lang tid, og endelig i går tok Klif bekymringene våre alvorlig og foretok en befaring som bekreftet dette. Særlig bekymringsfullt er det at dannelsen av slike eksplosive og farlige gasser har skjedd i tanker uten avlufting, sier Hauge.

KLIF skrev på sine nettsider etter befaringen at tankene inneholdt farlig avfall: spylevann fra offshoreindustrien, borevæsker og slam, mudslop, en blanding av spylevann, borerester, borekjemikalier og oljebasert mud og prosessvann.

Lagring uten tillatelse

Oleon i Sandefjord har ikke tillatelse til å ta i mot farlig avfall, noe DVS må ha vært klar over. Riktignok har Oleon søkt Klif om tillatelse til å ta i mot prosessvann fra oljeindustrien, men denne tillatelsen ble først gitt i oktober 2010, lenge etter at de første skipslastene med farlig avfall begynte å gå.

Det er også uklart hvorvidt Oleon hadde fått en utslippstillatelse (selv ugyldig) i perioden vår 2009 –oktober 2010.

Forpliktet til å vite

Ved mellomlagring eller ved å leie lagringsplass til farlig avfall som DVS A/S har gjort i dette tilfellet har bedriften i henhold til gjeldende regelverk en forpliktelse til å forsikre seg om at deres avfall blir håndtert forsvarlig, – både under transport, ved eventuell mellomlagring og endelig sluttbehandling.

Administrende direktør ved Oleon, Jan Rørvik Johnsen, uttalte til Aftenposten 20.06.2011 at han trodde påstander om lagring av farlig avfall på anlegget medførte riktighet, men spesifiserer at de har forholdt seg til produktbeskrivelser fra DVS.

bodytextimage_Frederic-innleder-inspeksjonen-2.JPG Photo: Foto: Håvard Lundberg

– Det er DVS Norge som har ansvaret for å sjekke om anleggene de leverer farlig avfall til har den nødvendige tillatelsen, her kan de ikke fraskrive seg ansvaret, sier Frederic Hauge.

DVS må stanse mottak og eventull mellomlagring av mer farlig avfall inntil de har sørget for forsvarlig behandling av avfallet  de eier, og dermed har ansvar for og som står ulovlig lagret, sier KLIF i en pressemelding i ettermiddag.

Store avfallsmengder og få mottak

DVS har mottatt avfall fra oljevirksomheten i Nordsjøen og fått 50-70 millioner kroner for å ta seg av det. DVS har dermed tatt seg godt betalt og kun sørget for ulovlig mellomlagring. De har solgt avfallskapasitet i mange år uten å ha behandlinganlegg som kan ta seg av massene, og har i flere år lagret det hos virksomheter som ikke har nødvendig tillatelse.

Oljeindustrien sliter med et økende avfallsproblem . Dette skyldes flere forhold. For det første genererer eldre installasjoner og modne felt stadig større mengder slikt avfall. Lekkasjer fra avfallsbrønner på sokkelen har gjort det mindre aktuelt å deponere avfall ved plattformene.

I tillegg har frafallet av Vesttankanlegget på Sløvåg/Gulen etter ulykken i 2007 medført et økt trykk på resterende behandlingsanlegg.

– Jeg mener at det som skjer nå kan stoppe driften på flere modne felt som leverer avfall på anlegget på Mongstad. Da særlig felt i nordlige delen av Nordsjøen”, sier Hauge.

Eksplosjonen på Vesttank har ført til redusert kapasitet og opphopning av avfall fra oljeindustrien. At mottaket på Vesttank stoppet delvis opp, ga nye aktører mulighet til å etablerere seg. Myndighetene så behovet for flere aktører og ga tillatelser til nyetableringer for behandling av oljeholdig avfall.

Dramatisk useriøsitet

Eksplosjonen på Vesttank ble et dramatisk bevis på hva som kan skje når farlig avfall håndteres av en useriøs aktør.

Bellona stiller spørsmålstegn ved troverdigheten også  til andre aktører, og mener at flere av disse ikke bør motta og behandle farlig avfall fra oljeindustrien eller inneha sertifisering til å håndtere oljeavfall. DVS viser seg å være en slik useriøs aktør.

Bore- og oljeindustrien tar ikke ansvar når de benytter seg av useriøse aktører som dette, sier Hauge.