Media

Webinar biokarbon

Simen Gjølsjø i NIBIO forteller oss om det gjenværende potensialet som ligger i skogen.