Nyheter

Skal gi departmentet innspill om kjemikalier

Benjamin Kleppe
Benjamin Kleppe
Sissel Forsberg

Publiseringsdato: 15. november, 2021

Skrevet av: Signy Fardal

Rådgiver innen industri og avfall i Bellona, Benjamin Kleppe, er tatt opp i et kontaktforum for kjemikalier i regi av Miljødirektoratet. Kontaktforumet skal  være en arena for informasjonsutveksling og deling av kunnskap, og sikre at myndighetene får innspill og synspunkter til arbeidet på kjemikalieområdet. I tilleg skal forumet sørge for at medlemmene i forumet er godt oppdatert på politiske og regulatoriske prosesser på kjemikalieområdet.

Det har skjedd enormt mye på kjemikalieområdet de siste tiårene. Som følge av utviklingen har vi nå over 100 000 kjemikalier tilgjengelig på det europeiske markedet, hvorav kun ca. 500 er tilstrekkelig undersøkt. I en slik situasjon er det kritisk at de regulatoriske rammene henger med, og dette er mye av bakgrunnen for at EU-kommisjonen i 2020 la fram en ambisiøs kjemikaliestrategi. Denne ble etterfulgt av regjeringens «Handlingsplanen for ein giftfri kvardag 2021-2024», som til sammen skal være sentrale for myndighetenes arbeid på kjemikalieområdet i tiden fremover. Kontaktforumet skal bidra i dette arbeidet ved å være en arena for utveksling av informasjon og deling av kunnskap fra ulike bransjer og aktører.

–Spesielt interessant blir det å følge med på utviklingen på området som omhandler plast og plastprodukter. I dag finner vi en rekke ulike kjemikalier i plast som kan ha uheldige konsekvenser, både ved å gjøre direkte skade på liv og miljø, men også ved å inneholde stoffer som gjør det vanskelig å gjenvinne plasten til nye produkter, sier Kleppe.

Benjamin Kleppe er rådgiver innen industri og avfall i Bellona. Han er utdannet sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi fra NTNU, og har tidligere erfaring fra analyse av miljøprøver hvor han primært jobbet med mikroplast.

–Kjemikalier spiller en sentral rolle i et bredt spekter av prosesser og produkter som samfunnet er avhengig av, men vi er fremdeles langt unna en ideell situasjon på dette området. Den største usikkerheten ligger i at vi ikke har nok informasjon om kjemikaliene som benyttes. Vi jobber fremdeles med å fase ut ulike kjemikalier som ble introdusert som «trygge» eller «miljøvennlige» alternativer for noen tiår siden, og dette må vi sannsynligvis gjøre for flere av dagens kjemikalier etter hvert som ny informasjon blir tilgjengelig.