Nyheter

Fornyer klimasamarbeid

Ny avtale signert mellom Bellona og Eramet Norway. Fra venstre: Benjamin Kleppe ( Bellona), Martin Sveinssønn Melvær (Bellona), Kåre Bjarte Bjelland (Eramet Norway) og Olaf Brastad (Bellona).
Ny avtale signert mellom Bellona og Eramet Norway. Fra venstre: Benjamin Kleppe ( Bellona), Martin Sveinssønn Melvær (Bellona), Kåre Bjarte Bjelland (Eramet Norway) og Olaf Brastad (Bellona).

Publiseringsdato: 24. mars, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

Grønn industriutvikling er viktigere enn noensinne. Behovet for nye, grønne og varige løsninger krever godt samarbeid og innovasjon.  Derfor har Bellona og Eramet Norway i dag fornyet en avtale om å samarbeide for å finne gode klimaløsninger og sikre norske industriarbeidsplasser i et marked med stadig strengere klimakrav.

 – Norske smelteverk har vært i førersetet når det gjelder miljøforbedringer de siste tiårene, og produserer materialer vi trenger i den grønne omstillingen. Samtidig må utslippene kuttes enda mer frem mot 2030 og 2050, sier Bellona-rådgiver Martin Sveinssønn Melvær.

 I dag signerer Bellona og manganlegeringsprodusenten Eramet Norway en ny treårig avtale og forlenger det mangeårige samarbeidet for grønn industriutvikling i Norge. Målet er å finne løsninger og virkemidler som kan kutte utslippene ytterligere, både på kort og lang sikt – og dermed bidra at Norge når sine klimamål.

– Eramet Norway er glade for å få på plass en ny avtale slik at vi kan fortsette det gode samarbeidet med Bellona. Gjennom denne avtalen vil Bellona fortsette å bidra med sin miljøfaglige ekspertise på relevante fagområder, sier Kåre Bjarte Bjelland, direktør for strategi og kommunikasjon i Eramet Norway.

Samfunnsfokus

Bellona og Eramet Norway er også forent i samfunnsbyggende arbeid innen klima, miljø og energi, samt utvikling av robuste industrisamfunn.

–Bellonas visjon er et karbon-negativt samfunn med restorativ vekst, og vårt formål realiseres gjennom samarbeid med næringsliv, akademia og andre offentlige og private institusjoner om allmennyttige tiltak med betydelig, positiv innvirkning på klima og miljø. Vår avtale med Eramet Norway er et eksempel på et slik samarbeid, sier Melvær.

–Eramet Norway skal være en drivkraft for utvikling i lokalsamfunnene hvor vi opererer. Det er derfor viktig for bedriftenes fremtid at regionene anses som attraktive steder å jobbe og bo. Dette krever at samfunnene er velfungerende og at de kan tilby gode tjenester og velferdstilbud. En del av samarbeidet med Bellona handler om å gjennomføre aktiviteter for å skape oppmerksomhet om grønn industriutvikling og nærliggende samfunnsbyggende arbeid, sier Bjelland.

Norsk prosessindustri, som i dag står for om lag 20 prosent av Norges klimagassutslipp, har redusert utslippene sine med 40 prosent siden 1990. Industrien har økt produksjonen samtidig som de har ryddet opp i forurensingen som tidligere preget bransjen.

–Dette plasserer industrien foran internasjonale konkurrenter når det gjelder til klimatiltak, men det må selvsagt bli enda bedre, sier Bellona-rådgiver Martin Sveinssønn Melvær.