Media

PMEramet Norway 3

Ny avtale signert mellom Bellona og Eramet Norway. Fra venstre: Benjamin Kleppe ( Bellona), Martin Sveinssønn Melvær (Bellona), Kåre Bjarte Bjelland (Eramet Norway) og Olaf Brastad (Bellona).

Ny avtale signert mellom Bellona og Eramet Norway. Fra venstre: Benjamin Kleppe ( Bellona), Martin Sveinssønn Melvær (Bellona), Kåre Bjarte Bjelland (Eramet Norway) og Olaf Brastad (Bellona).

Ny avtale signert mellom Bellona og Eramet Norway. Fra venstre: Benjamin Kleppe ( Bellona), Martin Sveinssønn Melvær (Bellona), Kåre Bjarte Bjelland (Eramet Norway) og Olaf Brastad (Bellona).