Nyheter

– Mangler muskler

<small>Christian Eriksen, fagsjef i Bellona.  ©Fredrik Naumann/Felix Features</small>
Christian Eriksen, fagsjef i Bellona. ©Fredrik Naumann/Felix Features

Publiseringsdato: 23. juni, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

– Regjeringens industriløft er ikke flyvedyktig. Mobilisering av statlig kapital er viktig, men her er det for mye som skal vurderes, utredes og tilrettelegges, og for få konkrete tiltak. Selv om veikartet skal følges opp, ventet vi flere og tydeligere tiltak allerede nå, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Regjeringen la i dag fram sitt veikart for et grønt industriløft. Veikart er ment som et startskudd på en satsing på omstilling av eksisterende industri og utvikling av nye næringer som CO2-lagring, batterier og havvind. Målet er å sørge for at industrien omstiller og settes i stand til å levere på målet om å kutte 55 prosent av norske klimagassutslipp innen 2030.

For Bellona er det vanskelig å se hvordan dagens liste med tiltak skal levere de nødvendige utslippskuttene.

– Vestre må tydeliggjøre, tidfeste og tallfeste. Regjeringen mener at 8 millioner tonn CO2 skal kuttes over de neste årene gjennom denne politikken, men for Bellona er det ikke klart hvordan disse kuttene skal skje, sier Eriksen.

Bellona har sett på samtlige av de 100 punktene som Regjeringen presenterte i dag og kategorisert dem etter hva punktene inneholder. 20 punkter handler om ambisjoner og strategier, og 40 punkter om vurderinger og tilrettelegginger, mens 14 av punktene er å anse som allerede vedtatt politikk, og 16 handler om dialog og andre løpende aktiviteter.

Vesters grønne kake Dette kakediagrammet illustrerer regjeringens grønne industriløft.

– Kun 10 av punktene er reelt sett nye tiltak. Det er ikke godt nok.Næringsministeren påpekte at dette skal være et levende dokument, og Bellona vil komme med konkrete innspill til raskere og tydeligere handling fra regjeringen fremover, sier Eriksen.