Media

Vesters grønne kake

Dette kakediagrammet illustrerer regjeringens grønne industriløft.

Dette kakediagrammet illustrerer regjeringens grønne industriløft.