Nyheter

Positiv til gruvedrift i Norge

Gruvedrift har skapt miljøkamp i flere tiår. Titania i Sokndal ble tvunget til å lage landdeponi etter protester fra Bellona og Natur og Ungdom.
Fra dagbruddet til Titania i Sokndal. Bellona kjempet lenge for landdeponi av avfallet fra prosjektet, og vant fram.
Foto: Wikimedia Commons

Publiseringsdato: 28. februar, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

– Skal vi klare klimamålene våre, trenger vi mineraler, sier Martin Sveinssønn Melvær, teamleder i Bellona, til nettavisen Altinget.

Nå venter næringsliv, bergverksindustrien og miljøvernorganisasjoner på at regjeringen skal ta et mer aktivt grep om mineralnæringen i Norge, skriver Altinget.

Bellona mener regjeringen jobber for sakte og etterlyser en målrettet strategi for kritiske råvarer. I EU er det ventet et forslag til nytt regelverk i midten av mars.

– Mineralindustrien må til for at vi skal klare å skaffe nok materialer til klimateknologi. Skal vi klare klimamålene våre trenger vi mineraler, vi kommer ikke bort fra det, sier  Melvær til Altinget.

Bellonas Martin Sveinssønn Melvær. Credit: Guro Husby

Han viser til hvordan behovet for mineraler som byggesteiner i grønn teknologi vil øke fremover. I tillegg til behovet som vi vil fortsette å ha, fordi vi er et moderne samfunn med mobiltelefoner, elbiler og liknende, som også inneholder slike mineraler.

På spørsmål fra Altinget om miljøbevegelsen har snudd når det gjelder gruvedrift svarer Melvær:

– Jeg tror ikke det. Vi i Bellona har sett behovet for gruvedrift lenge. Men vi har også hatt de samme innvendingene som andre miljøvernorganisasjoner. Selv om vi trenger gruvedrift, vil den aldri bli helt grønn. Det kan vi ikke underslå. Det handler om å vurdere helheten og konsekvensene i hvert tilfelle, og hvordan vi kan minimere de negative konsekvensene mest mulig.

Les hele saken hos Altinget her.