Nyheter

– Et nytt lavmål

Cristian Palmer on Unsplash

Publiseringsdato: 20. juni, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

– Dette er et nytt lavmål i norsk hav- og naturforvaltning. All miljøfaglig kompetanse er satt til side. Dette er fullstendig uansvarlig og uforståelig av regjeringen, sier Frederic Hauge i Bellona.

Bellona er skuffet og overrasket over at regjeringen nå velger å gå videre med åpning for gruvedrift på havbunnen.

–Her velger Jonas Gahr Støre og Terje Aasland å kjøre på med åpning stikk i strid med faglige råd, og til tross for at APs landsmøte har vedtatt å være kunnskapsbasert og føre-var, sier Frederic Hauge.

Verden trenger mineraler i kampen mot klimakrisen. Men Bellona reagerer på at regjeringen har så hastverk med å åpne for gruvedrift på havbunnen når det vesentlige potensialet ligger helt andre steder: på land, gjennom sirkularitet og gjennom nye teknologier som trenger mineraler.

Enorme miljøkonsekvenser

–Man risikerer enorme miljøskader. Vi kjenner ikke økosystemene som vi skal sette i gang med å ødelegge. Bellona har gjennom flere år hatt en produktiv dialog med Næringsdepartementet og næringsministeren om hvordan utvikle norsk gruvedrift på land, og hvordan utvikle ny batteriteknologi som er mindre avhengig av visse type metaller, sier teamleder for materialer og industri i Bellona, Martin Melvær.

Frederic Hauge reagerer på olje- og energiminister Terje Aaslands påstand at han ikke kjenner til alternativene til gruvedrift på havbunnen.

–Det sier vel mest om Olje-og energidepartementets intereresse for saken. Vi har lenge ventet på en mineralstrategi på land og en handlingsplan for sirkulær økonomi, i stedet har vi fått et luftslott på havbunnen, sier Hauge.

Frederic Hauge sier at Støre og Aasland tar feil når de påstår at havbunnsmineraler trengs til det grønne skiftet.

– Det er mye raskere å hente ut mineraler på land enn fra flere tusen meter under havoverflaten, der vi mangler teknologi både for utvinning, transport og foredling. Og hva  skal gjøres med avfallet? Det er indikasjoner på at det må deponeres som radioaktivt avfall. Hvilken kommune har lyst på et sånt deponi? Potensialet for mineraler til grønn omstilling ligger på land. Likevel har regjeringen gang på gang utsatt sin lovede mineralstrategi, batteristrategi og handlingsplan for sirkulær økonomi. Det er hyklersk å ha så hastverk med havbunnsmineraler når man ikke gjør noe på de områdene som faktisk vil monne – og der man faktisk har den nødvendige miljøkunnskapen, sier Hauge.