Nyheter

– Svært positive nyheter

Christian Eriksen, fagsjef i Bellona
Christian Eriksen, fagsjef i Bellona
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 28. september, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

– Dette er svært positive nyheter, som signaliserer at regjeringen mener alvor med en satsing på norsk fastlandsindustri, sier Bellonas fagsjef Christian Eriksen i en kommentar til at regjeringen setter av 15 milliarder kroner til grønn omstilling i næringslivet gjennom statlige støtteordninger.

Pakken på 15 milliarder kroner skal bidra til den grønne omstillingen gjennom egenkapital, garantier, lån og tilskudd.

– Dette er en historisk satsing. Vi må både skape og dele. I Norge har vi et næringsliv i verdensklasse. Det er viktig når vi nå skal gjennom den største omstillingen i historien. Tempoet må opp, og denne regjeringen er opptatt av å spille næringslivet gode. Det er et fellesskapsansvar å legge til rette for det grønne skiftet, sa statsminister Støre på pressekonferansen.

 «Veikart 2.0», som regjeringen kaller pakken, innebærer 3 milliarder kroner i ny kapitaltilførsel til Nysnø, 10 milliarder kroner i økt garantiramme under Eksfin, 1 milliard kroner i økt låneramme til Innovasjon Norge og 1 milliard kroner over fem år i tilskudd til teknologiutvikling innenfor batteriprosjekter av felleseuropeisk interesse.

Må følges opp

–Bellona har over mange år ønsket en satsing på klimateknologi i Norge for et globalt marked. At Støre vektlegger dette så tydelig, er veldig positivt, og vi forventer at dette følges opp også i kommende statsbudsjetter, sier fagjef Eriksen.

Pakken er et resultat av et godt samarbeid med næringslivet og miljøorganisasjoner, sa næringsminister Jan Christian Vestre på pressekonferansen.

– Vi øker nå innsatsen med 15 milliarder kroner for å avlaste risiko og bidra til utvikling av banebrytende teknologi som Norge og verden trenger. Dette er aktiv næringspolitikk i praksis, sa Vestre.

Les regjeringens «Veikart 2.0» her.