Nyheter

Enormt materialbehov

Teamleder Martin Sveinsønn Melvær på Bellonaforum om materialer og det grønne skiftet.
Teamleder Martin Sveinsønn Melvær på Bellonaforum om materialer og det grønne skiftet.

Publiseringsdato: 1. mars, 2024

Skrevet av: Signy Fardal

– Hvis regjeringen mener alvor med sitt grønne industriløft må de få fart på virkemiddelapparatet nå! Behovet for materialer og mineraler til det grønne skiftet er enormt. Norges planlagte utbygging av havvind vil alene kreve bortimot fem millioner tonn stål og 6000 tonn sjeldne jordartsmetaller, sier teamleder for materialer og industri i Bellona, Martin Sveinssønn Melvær.

Sammen med Ferrolegeringsindustriens Forskningsforening og Rana Gruber arrangerte Bellona i går Bellonaforum om materialmangel og det grønne skiftet.

– I tillegg til stål og sjeldne jordartsmetaller trengs det blant annet en hel Nussir-gruve med kobber for å realisere regjeringens havvind-eventyr. Og globalt trengs det 60 nye nikkel-gruver innen 2030 for å nå klimamålene. Norsk mineral-og prosessindustri står klare til å levere, men de trenger virkemidler nå, sier Melvær.

På Bellonaforumet la ledende eksperter fra akademia og næringsliv fram sine vurderinger av materialbehovet til nødvendig klimateknologi.

– Viktig bidrag

En av innlederne var professor Gabriella Tranell ved NTNU.  Hun snakket om materialbehovet for noen utvalgte grønne teknologier.

Professor Gabriella Tranell ved NTNU.

– Vind og sol dominerer framtidens energiforsyning, og sol er i dag den energikilden med den raskeste installasjonstakten globalt. De høye ambisjonene for installasjon av sol og vind vil kreve enorme mengder av materialer og mineraler som for eksempel stål, kobber, silisium, aluminium, nikkel, mangan og jern. Dette kan i stor grad produseres i Norge, men i dag er mye av produksjonen flyttet til Kina. Det har blant annet ført til at karbonfotavtrykket på aluminium og silisium har økt. Norge bør etablere insentiv-ordninger for eksisterende og ny mineral- og prosessindustri, det vil være det viktigste bidraget for et grønt skifte, sa Tranell.

Konstituert statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Tore O. Sandvik snakket om hvordan regjeringen jobber med å vri virkemiddelapparatet i riktig retning for å redusere bedriftenes risiko. Han sa også at regjeringen vurderer å etablere et eget statlig mineralselskap eller et mineralfond for å sikre denne industrien en bedre tilrettelegging.

Puslete

Daglig leder i Rana Gruber, Gunnar Moe, var ikke særlig imponert over statssekretærens innlegg.

– Rana Gruber skal bli verdens CO2-frie gruve, men vi vet per i dag ikke hvilken støtte vi får fra staten. Dagens virkemiddelapparat er altfor puslete, sa Moe.

Moe sa også at hele 7 prosent av CO2-utslippene i verden stammer fra stålproduksjon.

Se Bellonaforum om Materialmangel og det grønne skiftet her.

Se video fra arrangementet her: