Nyheter

Feilslutning fra Dagens Næringsliv om havvind

Fagsjef i Bellona, Christian Eriksen.
Fagsjef i Bellona, Christian Eriksen.

Publiseringsdato: 30. mai, 2024

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Utslippene på sokkelen må ned. Industriomstillingen kan ikke vente på «naturlig» oljestopp.

Bellonas fagsjef, Christian Eriksen svarer Dagens Næringsliv

I «Klimaskandale på sokkelen!» raljerer DN-kommentator Bård Bjerkholt over opposisjonens og miljøbevegelsens samlede kritikk av regjeringens reviderte budsjett. Han proklamerer at havvind neppe kan være av særlig betydning fordi utslippene på norsk sokkel vil «forsvinne av seg selv».

La oss bare begynne med å slå fast at oljen er Norges største utslippssektor, og store kutt her er avgjørende for å nå klimamålene. I tillegg kan vi ta i betraktning at oljefelts levetid stadig forlenges, og bransjen vil kreve stadig mer kraft fra land til elektrifisering.

I dette bildet er det helt riktig å investere i utvikling av havvind

Særlig stor effekt vil en slik investering ha hvis den kan drive omstilling av leverandørnæringene, bort fra olje- og gassproduksjon og over til nye forretningsområder som fornybar kraftproduksjon og CO2-lagring. Det er i kombinasjonen av energiproduksjon og industriutvikling at en havvindsatsing virkelig kan skape verdier for det norske samfunnet.

Oljen er Norges største utslippssektor, og store kutt her er avgjørende for å nå klimamålene, skriver Christian Eriksen.
Oljen er Norges største utslippssektor, og store kutt her er avgjørende for å nå klimamålene, skriver Christian Eriksen.

Jeg er glad for at DN peker på muligheten for å kutte utslipp i andre sektorer. Men jeg har fortsatt til gode å lese ett eneste godt forslag fra samme avis om hvordan. Det er kun et par måneder siden DNs finansredaktør Terje Erikstad argumenterte for å kutte ut CO2-kompensasjonen (for kostbar!) og heller akseptere at prosessindustrien må legge ned hvis den ikke evner å kutte utslippene sine selv (ikke kostbart?).

Erikstad illustrerer i grunn at Bjerkholt kan få rett. Hvis vi ikke tar riktige og gode grep, og investerer aktivt i industribygging og omstilling av samfunnet, vil både utslipp, industri og verdiskaping «forsvinne av seg selv».

Bjerkholt argumenterer for at alle andre utslipp er billigere å kutte, ettersom karbonprisen på sokkelen er høy og andre sektorer betaler mindre eller ingenting for utslipp. Dette er en fundamental feilslutning: CO2-avgifter reflekterer på ingen måte den reelle kostnaden for et klimatiltak, hverken i jordbruk, på sokkelen eller i prosessindustrien.

Er det dét vi er tjent med?