Nyheter

– Vi skal gjøre ørkenen i Qatar grønn!

Publiseringsdato: 16. juni, 2011

Skrevet av: Bellona

Ny milepæl for det innovative Sahara Forest Project: - Vi skal gjøre ørkenen i Qatar grønn! sier Joakim Hauge, CEO, etter at det i dag ble kjent at gjødselselskapene Yara og Qafco bidrar til etablering av Sahara Forest Project også i Quatar.

Sahara Forest Project inngår samarbeid med Yara, verdens største leverandør av gjødsel og det qatarske selskapet Qafco, verdens største produsent av urea og ammoniakk.

En samarbeidsavtale for etablering av Sahara Forest Project i Qatar, er undertegnet av administrerende direktør Khalifa Abdulla Al-Sowaidi i Qafco, konsernsjef Jørgen Ole Haslestad i Yara ASA og administrerende direktør Joakim Hauge i The Sahara Forest Project AS.

Nyheten ble i dag presentert på Bellonas konferanse «The Future is Carbon Negative» i Oslo.

MAT, VANN OG REN ENERGI

Ambisjonen for Sahara Forest Project er å være en katalysator for overgangen fra den fossile til den fornybare tidsalderen.

Ved å kombinere ulike eksisterende teknologier til ett integrert system tar prosjektet i bruk det vi har nok av til å produsere det vi trenger mer av. Dette er gjort mulig ved å bruke sollys, ørkenområder og sjøvann for å produsere mat, vann og energi.

ET STORT SKRITT MOT REALISERING

– Avtalen med Yara og Qafco representerer et stort skritt mot realiseringen av Sahara Forest Project. Yara og Qafco representerer verdensledende kompetanse innen industrialisering av nye løsninger, så vel som innen den svært relevante gjødsels sektoren. Vi ser derfor frem til å jobbe sammen med Qafco og Yara for å realisere Sahara Forest Project i Qatar. Vi skal gjøre ørkenen i Qatar grønn, sier administrerende direktør i Sahara Forest Project, Joakim Hauge.

– Verden må produsere mer mat, men med lavere klimagassutslipp og mer effektiv bruk av vann, jord og gjødsel. Dette er et virkelig visjonært prosjekt som er nært knyttet til det vi jobber med. Prosjektet søker å bidra til å løse noen av de mest krevende utfordringene verden står overfor, sier konsernsjef i Yara International, Ole Jørgen Haslestad.

– Vi skal være en katalysator for å bringe dette prosjektet fra tegnebrettet til et testområde på bakken. Vårt bidrag er vår kunnskap om næringsstoffer og industriell erfarin, fortsetter Haslestad.

Dr. Dan Kammen, Chief Technical Specialist for fornybar energi og energieffektivitet i Verdensbanken kommenterer avtalen slik:

– SFP er et pionerprosjekt som gjenspeiler den type helhetlig visjon og løsning som vi trenger for å utforske og håndtere de sammensatte utfordringene knyttet til mat, vann og energisikkerhet. Det handler om å optimalisere hele systemet snarere enn å maksimere ett mål. Jeg er derfor veldig glad for å se lanseringen av prosjektet i Qatar, fordi det viser prosjektets potensial for å skape kommersielle partnerskap som håndterer miljømessige og sosiale behov.

 

MILJØVENNLIG GJØDSEL

Det første trinnet i samarbeidet for Sahara Forest Project AS er å gjennomføre en omfattende mulighetsstudie i Qatar. Yara og Qafco vil bidra finansielt, så vel som med kunnskap og teknisk støtte til Sahara Forest Project AS i disse studiene. Yara og Qafco vil blant annet bidra med kunnskap om hvordan å lage et mest mulig miljøvennlig gjødsel, så vel som gjødsel til bruk i ørkenområder.

Mulighetsstudien har en beregnet kostnad på 4,1 millioner kroner. I tillegg har Yara gitt 2.1 millioner kroner i generell støtte til Sahara Forest Project stiftelsen.

DEMONSTRASJONSSENTER

Neste skritt vil være å etablere Sahara Forest Project i Qatar gjennom et joint venture for å bygge et omfattende test- og demonstrasjonssenter.

Arbeidet med studiene er allerede godt i gang. Landskapet i Qatar består hovedsakelig av relativt flate og lavtliggende tørre områder. Klimaet er preget av svært høye sesongmessige verdier i temperatur og luftfuktighet. Disse forholdene kombinert med lite ferskvannsressurser utgjør en reell utfordring for landbruksaktivitet. Partnerskapet er derfor også i ferd med å forberede bygging av en lokal kalibreringsstasjon ved Qafcos anlegg i Qatar. Dette vil gi nøyaktige målinger av hvordan teknologien best kan optimaliseres til lokale forhold.

– Sahara Forest Project har nådd store milepæler i den korte tiden som er gått siden den første mulighetsstudien ble presentert for omtrent ett og et halvt år siden. Å jobbe med innovative løsninger i skjæringspunktet mellom vann, mat og energiutfordringer skaper en ekte interesse både blant politikere, akademikere og næringsliv. Vi vil fortsette å bygge på denne unike interessen, sier administrerende direktør i Sahara Forest Project, Joakim Hauge.

SAHARA FOREST PROJECT: EN HELHETLIG TILNÆRMING

Tilgangen til viktige ressurser, slik som rent vann, ren energi og en bærekraftig produksjon av mat representerer noen av vår tids største utfordringer. Sahara Forest Project er en ny miljøløsning basert på en helhetlig tilnærming til å takle disse utfordringene. Sahara Forest Project har en visjon om å skape ny vegetasjon og grønne arbeidsplasser gjennom lønnsom produksjon av mat, vann, ren elektrisitet og biomasse i ørkenområder. Dette gjøres ved å kombinere allerede eksisterende og velprøvde miljøteknologier, som for eksempel fordamping av sjøvann for kjøling og produksjon av ferskvann (bl.a. gjennom saltvannsbaserte drivhus) med termisk solenergi.

Prosjektet har blitt godt mottatt av blant andre Dr Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister og FNs spesialutsending for klimaendringer, og Olav Kjørven, visegeneralsekretær i UNDP. EUs kommissær for utvikling, Mr Andris Piebalgs, har uttalt at «Sahara Forest Project ser ut til å være et svært interessant eksempel på en mer integrert og helhetlig tenkning som vi trenger mye mer av i fremtiden å gjøre våre energi-, vann- og industrielle systemer mer bærekraftig. «

Sahara Forest Project har blitt presentert i en rekke ledende publikasjoner som Science, National Geographic, TIME Magazine, The Telegraph og The Guardian.

STUDIER I JORDAN

Kunngjøringen av Sahara Forest Project-samarbeidet i Qatar følger bare måneder etter at det ble offentliggjort at en samarbeidsavtale ble undertegnet mellom Aqaba Special Economic Zone Authority og Sahara Forest Project AS i Jordan.

Denne avtalen forplikter Sahara Forest Project til å gjennomføre tre mulighetsstudier i Jordan finansiert av norske myndigheter. Avtalen inkluderer også at Aqaba Special Economic Zone Authority skal legge til rette 20 ha for et test- og demonstrasjonssenter og 200 hektar for eventuell senere utvidelse.

FERSKVANN OG REVEGETASJON

Gjennom etableringen av en sjøvannsledning til lavtliggende ørkenområder åpnes det opp for etablering av en rekke integrerte virksomheter. Sjøvann kan brukes til å kjøle ørkenluften i drivhus for å skape ideelle vekstvilkår for planter. Fordampningen avkjøler den tørre luften dramatisk og den høye luftfuktigheten reduserer også behovet for ferskvann til vanning av plantene. Deler av vanndampen i drivhuset vil om natten kondensere på kalde flater, som f.eks. drivhustaket, som igjen bidrar til å gi det nødvendige ferskvannet for avlingene.

Vanndampen som går gjennom drivhuset tilfører fuktighet til omgivelsene. Den fuktige luften har vist seg å kunne bidra til å reetablere vegetasjon i omgivelsene utenfor drivhusene.

Ved å skape en lønnsom måte for bringe saltvann inn i en ørken, åpner det seg også opp for en rekke andre kommersielle muligheter. Dette kan f.eks. være oppdrett av fisk eller alger.

SYNERGIER MELLOM SALTVANN OG SOL

De mest interessante synergier oppstår når saltvannsinfrastrukturen kombineres med konsentrert solenergi (CSP). CSP er betraktet som en av de fornybare energiteknologiene med størst potensial for rask utrulling og direkte innvirkning på den globale energimiksen. CSP-systemer bruker speil for å konsentrere energien fra solen og skaper svært høye temperaturer som produserer overopphetet damp som igjen driver en konvensjonell dampturbin.

Som med alle termiske kraftverk oppnås størst effektivitet ved å utnytte den varmeste dampen og den kaldeste kondenseringstemperaturen. Disse systemene har tradisjonelt brukt ferskvann for å gi den nødvendige avkjølingen, en prosess som ofte ikke er bærekraftig i tørre områder. Luftkjøling kan redusere mengden vann som behøves, men til gjengjeld reduseres kraftproduksjon (opp til 10%). Sahara Forest Project foreslår derfor å kombinere CSP-anlegg med en saltvannsinfrastruktur for å oppnå svært gunstige synergier:

  • Saltvann kan brukes til kjøling av CSP, noe som øker kraftproduksjonen.
  • Både den nye vegetasjon utenfor drivhuset og drivhusetstrukturene vil fungere som støvstoppere. Vegetasjonen på utsiden av drivhuset vil også bidra til stabilisere grunnforholdene. Mindre støv i et CSP-område betyr at mer sol når speilene og mindre støv fester seg på de reflekterende flatene.
  • Ferskvann fra drivhusene kan brukes til rengjøring av speil.
  • Elektrisitet fra CSP-anlegget kan brukes til å drive pumper og drivhusutstyr.
  • Spillvarmen fra CSP-anlegget kan brukes til å fordampe mer vann fra sjøvannet som igjen kan fordampes tilbake til ferskvann.

I motsetning til de fleste tradisjonelle avsaltingsanlegg opererer Sahara Forest Project uten utslipp av salt tilbake til havet. Når ferskvannet fordampes fra saltvannet øker saltinnholdet til det punktet hvor saltet utkrystalliseres. Utvinning av mineraler fra sjøvann er et alternativ til gruvedrift. Den største komponenten er bordsalt [NaCl] som har mange bruksområder, og har en verdi som industrielt råstoff. De mest verdifulle saltene i sjøvannet oppstår ved lavere konsentrasjoner, og det å utvinne dem på kommersiell basis blir mulig dersom tilstrekkelig mengde sjøvann brukes.

SELSKAPENE:

Yara International ASA er verdens ledende kjemikalieselskap som konverterer energi, naturlige mineraler og nitrogen fra luften til essensielle produkter for bønder og industrielle kunder. I dag består Yaras globale arbeidsstyrke av mer enn 7300 ansatte som representerer et stort mangfold og kunnskap som bidrar til Yaras posisjon som den ledende aktøren i bransjen. Selskapet har en global tilstedeværelse med drift og kontorer i mer enn 50 land og salg til mer enn 150 land. I 2010 Yara hadde en total omsetning på 65,4 milliarder kroner.

Qafco er en viktig produsent og eksportør av ammoniakk og urea til det internasjonale gjødselmarkedet. Qafco ble stiftet i 1969 og er nå eid av Industries Qatar (75%) og Yara International ASA (25%). Gjennom vitenskapelige strategiske planer og integrering av de nyeste teknologiene, har Qafco vokst frem som verdens største produsent av urea og ammoniakk med en årlig produksjonskapasitet på 2 millioner tonn ammoniakk og 2 millioner tonn urea.

The Sahara Forest Project AS er et norsk aksjeselskap. Aksjonærene er Michael Pawlyn, Bill Watts og Bellona Holding AS. Formålet med SFP AS er å skape lønnsom innovasjon og utvikling av miljøløsninger innenfor mat, vann og energi-sektoren. Dette oppnås ved å bringe Sahara Forest Project teknologien til markedet i relevante land. Sahara Forest Project AS opererer innenfor de etiske retningslinjene for kommersielle tiltak som er fastsatt av The Sahara Forest Project Foundation.

The Sahara Forest Project Foundation er etablert for å tilrettelegge og fremme forskning, kunnskap og bruk av teknologi som sikrer revegetering og etablering av nye arbeidsplasser gjennom lønnsom produksjon av mat, vann, biomasse og elektrisitet. The Sahara Forest Project Foundation har etablert etiske retningslinjer som alle kommersielle Sahara Forest Project initiativ må følge.