Nyheter

Velkommen til grønt investeringsforum

Publiseringsdato: 17. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

Ny, grønn teknologi er avgjørende for at vi skal nå våre klimamål. Onsdag 19. oktober får utviklere av grønne løsninger anledning til å møte investorene som kan realisere dem.

– Investor- og finansmiljøene har en viktig rolle. Det finnes allerede mange gode, grønne teknologiske løsninger på tegnebrettet eller i kommersialiseringsfasen. De trenger fremtidsrettede og proaktive investorer, sier Henrik A. Lund, som leder næringslivssamarbeidet i Bellona.

– Samtidig trenger utviklerne bedre kunnskap om hvordan investormiljøene fungerer, og hva de ser etter når de tar sine investeringsbeslutninger, forsetter Lund.

Han peker på blant annet vindkraft som et viktig område der investorer, utviklere og politikere må komme sammen for å skape fremtidsrettede løsninger.

En møteplass

Onsdag 19. oktober, fra kl 15 til 18.30, inviterer Bellona og Oslo Handelskammer til Grønt investeringsforum i Bellonahuset – som et ledd i Oslo Innovation Week.

– Vi bringer partene sammen, og legger tilrette for kunnskapsdeling og kontakt, sier Lund.

Fem investorer vil fortelle om hva de ser etter når de skal gjøre grønne investeringer. Etterpå vil utviklere få anledning til å diskutere muligheter med investorene på tomannshånd.

– I Bellona har vi lenge sett verdien av å samarbeide med næringslivet og finansindustrien om løsninger, påpeker Lund.

Tålmodighet

For to år siden, i forbindelse med klimatoppmøtet COP15 i København, presenterte Bellona 101 løsninger på klimakrisen. Løsninger som allerede finnes, men som trenger investorer som tror på dem og har tålmodighet nok til å stå løpet helt ut.

– Grønne investeringer har gjerne en lengre investeringshorisont. Derfor er det så viktig at begge parter forstår markedet, mener Lund.

Han peker på elbilen som eksempel. Bellona importerte Norges første elbil i 1989. I dag mener organisasjonen at elbilen er den ultimate løsningen for transportsektoren.

– Tålmodige investorer med langsiktig horisont har bidratt til å gjøre elbilen til det den er i dag, mener Lund.

Forutsigbarhet

Vel så viktig som innovative utviklere og villige investorer, er det at politikerne spiller på lag. Rammevilkårene som skal støtte opp om grønn teknologi, må være langsiktige og forutsigbare.

Lund trekker frem biodieselsaken høsten 2009 som et skrekkens eksempel. Mange hadde gjort langsiktige investeringer, som ble usikre over natten da lovet støtte uteble.

– Investorene må kunne forholde seg til rammer som strekker seg lengre enn ett statsbudsjett av gangen, understreker Lund.