Nyheter

Bellona og Wilhelmsen Maritime Services viderefører samarbeidet

Publiseringsdato: 13. desember, 2011

Skrevet av: Magnus Borgen

Wilhelmsen Maritime Services og Bellona har signert ny treårig samarbeidsavtale.

Wilhelmsen Maritime Services (WMS) og Bellona har nå inngått en avtale om fortsatt utviklende samarbeid i perioden 2011 til 2014.

Bellonas visjon er at norsk og internasjonal skipsfart skal være CO2 nøytral, eller karbon negativ innen 2050. Andre utslipp til luft og vann må også være eliminert eller innenfor naturens tålegrense. Wilhelmsen Maritime Services er gjennom sin offensive tilnærming viktige i arbeidet med utformingen av Bellonas visjoner og konkretisering av krav til skipsfartsnæringen. Etter seks års samarbeid vet vi hva vi har i vente og vi gleder oss til fortsettelsen, sier leder for næringslivssamarbeid, Henrik A. Lund. 

Bellona erkjenner at miljøorganisasjonene ikke kan drive frem miljøløsningene på egenhånd. Derfor har miljøstiftelsen hatt et samarbeidsprogram med næringslivet siden 1998. Bakgrunnen er at Bellona ønsker å spille på lag med de aktørene i næringslivet som tar miljøet på alvor, slik at vi sammen kan utvikle morgendagens miljøløsninger. For å realisere miljøambisjonene legges det stor vekt på langsiktighet. Denne treårige avtalen gir partene rom for å utvikle felles visjoner og styrke hverandres kompetanse. I tillegg bidrar bedriften med et årlig beløp til Bellona etter avtale.

Wilhelmsen Maritime Services skal være ledende innenfor segmentet maritime tjenester og det omfatter selvsagt at vi har som ambisjon om å være ledende innenfor miljø i vår bransje. Vi er gode på maritime tjenester. Gjennom samarbeidet med Bellona får vi tilgang til en miljøfaglig kompetanse som styrker og styrer vårt arbeid med å velge og utvikle de produktene og tjenestene vi mener vil hjelpe våre kunder til å tilfredsstille stadig strengere krav til utslipp, sier direktør for forretningsutvikling, Tor Øiseth.

Bellona og Wilhelmsen Gruppen har samarbeidet siden 2005. Gjennom bilateral dialog vil Bellona og WMS arbeide videre over de neste tre årene for å finne de teknologiske løsningene, fremtidens energibærere og energieffektiviserende tiltak som tar oss nærmere målet om en CO2 nøytral skipsfart innen 2050.

bodytextimage_Henrik_A_Lund.JPG

Det er en lang investeringssyklus i internasjonal skipsfart og de skip som bygges i dag vil bestemme energiforbruk og utslipp i flere tiår fremover. WMS er en viktig utstyrs- og løsningsleverandør som gjennom sine produkter kan ha en betydelig energieffektiviserende effekt i skipsflåten, sier Henrik A. Lund

–        Det langsiktige samarbeidet med Bellona tar oss i riktig retning av å bli ledende innen grønne produkter og tjenester til maritim sektor. Sammen kan vi bidra til at shippingnæringen bidrar med sitt for å redusere utslipp og tar i bruk energieffektive løsninger i årene som kommer, sier Øiseth.

 

Kontaktperson Bellona: Leder for Næringslivssamarbeid Henrik A. Lund, tlf. 40 43 72 27.

Kontaktperson Wilhelmsen Maritime Services:: President of Wilhelmsen Marine Engineering Tor Øiseth, tlf. 67 58 40 00