Nyheter

Gigantskritt videre mot grønn ørken

Publiseringsdato: 27. februar, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

Bellona, som er en av partnerne i Sahara Forest Project (SFP), er storfornøyd med SFP i dag inngår en avtale med gjødselselskapene Yara og QAFCO om å bygge et pilotanlegg for å gjøre ørkenen i Qatar grønn. – Det blir fantastisk spennende å bygge fremtidens miljøløsninger sammen med QAFCO og Yara! sier Frederic Hauge.

– Vi i Bellona stolte av at Sahara Forest Project i dag vil inngå en avtale med Yara International ASA og det qatarske gjødselselskapet QAFCO om å bygge det første testanlegget i Qatar, sier leder i Bellona, Frederic Hauge.

Avtalen blir signert i statsministerens representantbolig i dag, med statsminister Jens Stoltenberg og statsminister Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani av Qatar tilstede.

Potent pilot

Testanlegget skal bygges på et 10.000 m2 stort område på QAFCOs anlegg i Qatar og vil vise potensialet til å dyrke vekster i ørkenen med kun bruk av saltvann og fornybar energi.

Anlegget skal være i full drift innen desember 2012 og vil huse en unik kombinasjon av saltvannsdrivhus, konsentrert solkraft og solceller, algedyrkingsdammer og salttørkingsanlegg.

YARA og QAFCO skal dekke kostnadene for utbygningen, estimert til 5.3 millioner USD, eller i overkant av 30 millioner kroner.

Bellona – aktiv eier og viktig drivkraft

– Bellona har lenge vært en pådriver og inkubator for Sahara Forest Project. Dette er en egen stiftelse og et selskap som vi er stolte av å ha vært med i utviklingen, sier Hauge.

I 2007 skrev FNs klimapanel IPCC i sin klimarapport at rike land må ta 80% kutt de neste 40 årene. Med disse alvorlige signalene fra verdens fremste klimaforskere fikk Bellona incitament til å satse på et enda mer grundig faglig basert arbeid rundt klimautfordringer på global basis, og Bellonas løsningsorienterte rapport «How to combat Global Warming» var et tilsvar til IPCCs rapport.

En del av løsningen, som er beskrevet i rapporten, ligger i å ta i bruk biomasse som binder CO2 i sin fotosyntese og kan brukes til drivstoff og en rekke andre formål.

Innvendingen mot biomasseløsninger som klimatiltak har vært at mye av den biomassen som til nå har vært brukt, kommer i direkte konflikt med produksjon av mat. Mais, for eksempel, er mat, og produksjonen legger beslag på store landaraler og dyrkingen krever mengder av ferskvannstilførsel.

Sahara Forest Project unngår disse utfordringene knyttet til arealbruk, både når det gjelder størrelse, og også fordi prosjektene blir lokalisert i  ørkenområder som ikke kommer i konflikt med matproduksjon.

Dyrking av alger er derimot en mye bedre løsning for produksjon av biomasse. Algedyrking krever mye mindre arealer på ikke-dyrkbar jord , de vokser hurtig og kan dyrkes direkte i saltvann eller i  saltvannsdrivhus.

I dag er Sahara Forest Project en egen stiftelse og et selskap som vi er stolte av å ha vært med i utviklingen av. Bellona fortsetter å være involvert i form av eierskap i Sahara Forest Project og som medlem av styret. Bellona har ikke noen inntekter fra dette eierskapet.

Synergieffekt

I fjor startet SFP byggingen av et lignende anlegg i Jordan, der det av solenergi skal produsere ferskvann og biomasse i form av alger fra saltvann.

Norske myndigheter spyttet inn 3,6 millioner kroner til bygging av prøveanlegget ved den jordanske turistbyen Aqaba.

– Dette er et spektakulært og potensielt viktig prosjekt, sa utenriksminister Støre til NTB da samarbeidsavtalen for dette prosjektet ble undertegnet i Amman i januar i fjor.

– Anlegget i Qatar vil definitivt bidra til at vi kommer raskere til fullskalaløsninger også i Jordan, sier Frederic Hauge.

Se pressemeldingen fra Sahara Forest Project for flere detaljer.

Se presentasjonsbrosjyre Qatar Pilot Plant