Nyheter

Store muligheter i Jordans ørken

Ill.: Gerilja

Publiseringsdato: 24. april, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

På et seminar i Jordan i dag presenterer Sahara Forest Project (SFP) de tre mulighetsstudiene som har blitt utført etter at stiftelsen signerte en avtale med jordanske myndigheter om testing og mulig utbygging av teknologiene i landet.

HKH kronprins Haakon er en av flere prominente personer som vil overvære presentasjonen. Det norske utenriksdepartement er representert ved statssekretær Gry Larsen på seminaret som arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Jordan.

Resultatene fra mulighetsstudiene utgjør et solid fundament for å etablere The Sahara Forest Project i Jordan. Studiene må brukes som et verktøy til å realisere konseptet vårt i Jordan, til å sette prosjektet ut i livet. Det sier Joakim Hauge, CEO for The Sahara Forest Project.

Tre omfattende utredninger

Mer enn 60 eksperter, akademikere og forskerefra Jordan og flere andre land har bidratt i de tre mulighetsstudiene for The Sahara Forest Project.

I den ene studien, The Jordan National Feasibility Study, er utfordringene Jordan har med vann, mat og energi satt i sammenheng med teknologiene i SFP. Studien The Red Sea – Dead Sea Synergies Feasibility Study ser på mulighetene for å kombinere de storslåtte planene om en kanal mellom Rødehavet til Dødehavet med Sahara Forest Project. Den tredje studien tar for seg plasseringen av SFP-testsenteret nord i Aqabbukten i den sørlige enden av Wadi Araba.Studien utforsker ulike teknologiene i samspill og har fått navnet The Jordan Test and Demonstration Center Feasibility Study.

Studie 1: Hvordan i Jordan

Landet kan by på intenst sollys og tørre ørkener. I kombinasjon med Jordans 27 km kystlinje i Aqaba-bukten, utgjør dette en perfekt plassering for Sahara Forest Prosject. Vann, energi og mattilgang er utfordringer som henger nøye sammen i dette landet som har en høy grad av knapphet på ferskvann.

I Jordan-studien er nøkkelfaktorene, som saltvann (både fra sjøen og fra saltholdig grunnvann), solenergi, menneskelige ressurser – og økologiske muligheter og begrensninger grundig analysert.

Analysen gir grunnlag for en fremtidsvisjon som strekker seg langt fram i tid. Den starter med et test- og demonstrasjonssenter i det sørlige Wadi Araba som vil utgjøre en essensiell innovasjons-plattform for regional og internasjonal forskning og som vil bidra med utdanningsmuligheter lokalt. Det foreslås å følge dette opp med en kommersiell utvidelse i Wadi Araba, og senere lenger inn i landet hvor man kan nyttiggjøre seg saltholdig grunnvann.

Utbyggingen i sørlige Wadi Araba kan utvides til over 3000 hektar land, sysselsette over 8000 personer og produsere mer enn 500 Gwh elektrisitet og 200 000 tonn frukt og grønnsaker hvert år!

Studie 2: Saltvann inn til lavtliggende Dødehav

Dødehavet synker år for år og får ikke tilført like mye vann som det som fordamper. Derfor er det planlagt gigantiske ingeniørprosjekter for å lage en kanal fra Aqababukten i Rødehavet inn til Dødehavet. Dødehavet ligger rundt 400 meter under havet, og planen er å pumpe sjøvann opp til det høyeste punktet i Wadi Araba og la det renne ned mot Dødehavet ved hjelp av tyngdekraften.  Vannkraftverk og avsaltningsanlegg plasseres langs vannveien.

Studien finner mange gode tilleggseffekter av å kombinere den planlagte kanalen med Sahara Forest Project:

  • Klima og geografi i Wadi Araba og Dødehavet er perfekt for Sahara Forest Project.
  • Økonomien i kanalprosjektet kan bedres fordi saltholdig vann er en verdifull ressurs i SFP.
  • SFP kan bedre tilgangen på mat, energi og vann i Jordan i omfattende grad.
  • I SFP ligger potensialet til å sørge for all energiproduksjon som er nødvendig i den første fasen av kanalprosjektet, ved konsentrert solenergi
  • Miljøeffekten av Sahara Forest Project er positive; jordsmonn vil bli bedre, vegetasjonen vil øke og biodiversiteten vil også øke.

Studie 3: Testsenteret må opp og stå

Den siste studien viser at SFPs saltvannskjølte drivhus vil sørge for perfekt vekstforhold for verdifulle vekster gjennom året i Wadi Araba. Drivhusene kan fungere helt uten å forbruke eksisterende ferskvannsressurser og uten å bruke fossil energi. Tvert i mot; her kan konsentrert solkraft bidra med lokal energiproduksjon til konkurransedyktige priser.

Det foreslåtte området for et ”Test and Demonstration Center” i Aqaba har perfekte klimatiske og topografiske forhold for teknologien i The Sahara Forest Project. Sammen med det overordnede potensialet for å skape innovative teknologiske løsninger for å styrke Jordans egne energi-, vann- og matressurser, utgjør dette et sterkt argument for å gå videre i prosessen med å etablere et Sahara Forest Project ”Test and Demonstration Center” i Aqaba.

– The Sahara Forest Project er basert på at problemene knyttet til mat-, vann- og energisikkerhet ikke kan løses enkeltvis, og at det derfor er behov for en samordnet og integrert tilnærming. Mens vi har arbeidet med mulighetsstudien i Jordan har vi erfart at dette er et syn som også deles av mange Jordanere, sier Joakim Hauge, CEO for The Sahara Forest Project.