Nyheter

Vil gjøre Mo Industripark verdensledende

Arve Ulriksen, dirktør i Mo Industripark AS, har som mål å skape en grønn industripark i verdensklasse.
Arve Ulriksen, dirktør i Mo Industripark AS, har som mål å skape en grønn industripark i verdensklasse.

Publiseringsdato: 5. januar, 2016

Mo Industripark og Bellona har inngått et treårig samarbeid. Målet er å skape en grønn industripark i verdensklasse.

– Det overordnede målet er at den industrielle klyngen i Mo Industripark utvikles i en miljøvennlig retning. Vi skal samarbeide med myndigheter, industri, forskere for å få dette til, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Mo Industripark ønsker å samarbeide med Bellona for å indetifisere de områdene som gir størst uttelling når det gjelder å redusere utslipp.

Gjennom samarbeidet skal vi identifisere områder hvor vi trenger mer forskning og utvikling for å kunne iverksette tiltak som både reduserer utslipp, samtidig som det er lønnsomt for bedriftene i Mo Industripark, sier adm. dir. Arve Ulriksen.

 

Vil bli verdensledende

Bellona har i mange år fulgt Mo Industripark (MIP) på grunn av deres arbeid med gjenvinning og bærekraft. Nå formaliseres samarbeidet, og i tiden som kommer vil Industriparken løfte sin grønne profil til et nytt og høyere nivå.

– Vi har satt oss som ambisjon å bli en verdensledende industriklynge innen miljø og energieffektivitet, sier Ulriksen.

Samarbeidsavtalen med Bellona er en naturlig konsekvens av behovet for å skaffe seg best og bredest mulig kompetanse i alle deler av prosjektet som kalles «MIP Bærekraft».

 

Et tidsskille

Norge har nå kommet til et tidsskille, hvor vår avhengighet av oljeøkonomien må endres. Andre næringer, som kraftforedlende eksportindustri, mineralnæring og havbruksindustri, må i langt større grad gis vilkår for vekst og utvikling dersom Norge skal nå klimamålene og samtidig opprettholde velferd og sysselsetting.

De store bedriftene i Mo Industripark har store fortrinn gjennom rikelig tilgang til fornybar kraft og et omfattende system for gjenvinning av energi, biprodukter og avfall. Her er Norges største gjenvinningsmiljø av skrapstål. MIP har også omfattende gjenbruk av vann og materialer, og miljømessig trygg deponering av avfall som ikke kan gjenvinnes.

Avtalen mellom MIP og Bellona har en varighet på 3 år.