Media

Martin Sveinssønn Melvær deltok på høringen på vegne av Bellona.

Martin Sveinssønn Melvær deltok på høringen på vegne av Bellona.

Martin Sveinssønn Melvær deltok på høringen på vegne av Bellona.

Martin Sveinssønn Melvær deltok på høringen på vegne av Bellona.