Nyheter

Tidenes strengeste miljødom

(Foto: Norsk Luftambulanse)

Publiseringsdato: 20. januar, 2012

Skrevet av: Ruth Lothe

I mai 2007 eksploderte en tank på daværende Vest Tank AS sitt anlegg i Gulen i Sogn. Høyesterett har nå dømt mannen som da var daglig leder til to års ubetinget fengsel og til å holde seg unna farlig avfall-bransjen i fem år. – Dette er en viktig seier for miljøsaken, sier fagrådgiver Karl Kristensen.

Høyesterett skjerpa dermed straffen fra Lagmannsretten hvor fengselsstraffen var satt til ett og et halvt år. I tillegg fradømmes mannen retten til å «drive virksomhet eller være daglig leder eller å sitte i et selskaps styre hvor denne virksomheten krever tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap» for en periode på fem år.

– Dommen setter forhåpentligvis et punktum for den tiden da grov vinningskriminalitet som setter miljø og helse i fare kun straffes med foretaksbøter, tilsvarende noen ukers inntjening, sier rådgiver på forurensning og avfall, Karl Kristensen.

Høyesterett peker på utviklingen av straffenivået på miljøområdet generelt de senere årene, og videre at det dreier som «massive overtredelser av en rekke sentrale bestemmelser». Det legges også stor vekt på at «overtredelsene var sterkt profittmotivert».

Kjeltringer hører hjemme i fengsel

Maksimal strafferamme i forurensningsloven hvor liv og helse står i fare, er fem år.
I etterkant av Gulen-eksplosjonen ble hundrevis av mennesker syke, og ingen vet omfanget av eventuelle senskader. Karl Kristensen er glad for at dommen opprettholdes og at straffen skjerpes:

– Kjeltringer hører hjemme i fengsel, det gjelder også personer som begår miljøkriminalitet. Denne skurken ble idømt halvparten av full strafferamme og man kan jo spørre seg; hvor ille må ulykkene være før maksimalstraffen idømmes?

– Sett i lyset av skadevirkningene og de rene vinningsmotivene, er dette fremdeles en mild reaksjon. Men det betyr at en begynner å ta i bruk det arsenalet som lenge har ligget i regleverket, forsetter Kristensen.

Håp om avskrekkende virkning

Dommen viser at ledere av bedrifter som bryter forurensningsloven blir stilt personlig til ansvar, og havner i fengsel. Statsadvokat Tarjei Istad  understreket signaleffekten i dommen overfor NRK:

–Det at han er fradømt retten til å drive virksomhet er bra, for det sender et viktig signal til folk som driver i denne bransjen at de må holde seg strengt til reglene, ellers blir de sendt ut av sirkulasjon og risikerer streng fengselstraff.

Medskyldig?

Høyesterett opphevet også frifinnelsen av rådgiveren, slik at hans sak skal opp i lagmannsretten på ny.

For flere kommentarer, kontakt:
Karl Kristensen, karl@bellona.no, 932 80 774
Ruth Lothe, ruth@bellona.no, 905 11 493