Nyheter

Pressemelding: Bellona politianmelder tre Trøndelagsbedrifter for miljøkriminalitet

Dumpet avfall i Trøndelag
Dumpet avfall i Trøndelag
Tilsendt Bellona av privatperson

Publiseringsdato: 7. juli, 2014

Bellona anmelder med dette TRONDOS SA, HENT AS og Sigmund Farstad AS for ulovlig dumping av avfall i Meråker kommune i Nord-Trøndelag.

Som det fremgår av anmeldelsen vedlagt har Sigmund Farstad AS dumpet usortert rivningsavfall på sin tomt i nærheten av Kopperå stasjon. Tomten ble tidligere brukt som industrideponi, men har ikke tillatelse til å motta avfall i dag. Det er dessuten deponert betydelige mengder avfall som strider mot deponeringsforbudet i Avfallsforskriften, og i tillegg er det uklart hvorvidt man også har dumpet farlig avfall. TRONDOS SA er byggherre og HENT AS prosjektleder for prosjektet.

-Opptredenen som entreprenørselskapet Sigmund Farstad AS her har vist, vitner om fullstendig mangel på ansvarsfølelse og respekt for gjeldende regelverk. Vi mener dette er miljøkriminalitet, sier Bellonas fagrådgiver Karl Kristensen.

-Avfallet er dumpet sammenblandet på en ulovlig villfylling som ikke har tillatelse til å motta avfall i det hele tatt, og de har også sviktet grovt når det gjelder kildesortering. Det er også uklart hvorvidt farlig avfall er dumpet som en del av det usorterte avfallet, fortsetter Bellona-medarbeideren.

Miljøstiftelsen mener det er nødvendig med en rask og hard straffereaksjon som forteller både entreprenøren og resten av bransjen at miljøkriminalitet er dårlig butikk.

-Det er viktig at forurensningslovens bestemmelser som sier at aktører som bidrar til ulovlig forsøpling må rydde opp. Dette gjelder også entreprenøren som eier eiendommen hvor avfallet er ulovlig dumpet, sier Kristensen.

avfall trøndelagBellona mener det er åpenbart at TRONDOS SA som er byggherre, og HENT AS som er prosjektleder har sviktet sitt ledelsesansvar når de har godkjent denne praksis. Bellona mener derfor begge disse bedriftene må stilles til ansvar for sine grove forsømmelser eller mulige forsettlige medvirkning til disse miljøkriminelle handlingene.

-Bellona vil også i fremtiden være en vaktbikkje som varsler om alvorlig miljøkriminalitet når vi blir oppmerksom på dette. Vår kamp mot useriøse aktører som ønsker å skaffe seg økonomiske eller markedsmessige fordeler av å bryte gjeldende miljøregelverk har ingen utløpsdato, avslutter Kristensen.

Bildene i denne artikkelen, som dokumenterer forholdene og var vedlagt politianmeldelsen, er oversendt Bellona fra en lokal varsler.

Kontaktpersoner for pressen:

Karl Kristensen, fagrådgiver – mobil 932 80 774 – karl@bellona.no<mailto:karl@bellona.no>

Magnus Borgen, kommunikasjonssjef – mobil – 977 28 476 – magnus@bellona.no<mailto:magnus@bellona.no>