Nyheter

Bellona anmelder Andebu kommune

Fagrådgiver Karl Kristensen viser hvordan det så ut før noen satte fyr på den ulovlige søppelfyllingen i Andebu.
Fagrådgiver Karl Kristensen viser hvordan det så ut før noen satte fyr på den ulovlige søppelfyllingen i Andebu.
Ellen Viseth

Publiseringsdato: 23. oktober, 2014

Skrevet av: Ellen Viseth

Bellona anmelder i dag Andebu kommune i Vestfold for brudd på forurensningsloven.

– Dette er det verste tilfellet av forsøpling jeg har sett med egne øyne, sier fagrådgiver Karl Kristensen i Bellona.

På en tomt som kommunen framfester nord for Andebu ligger omlag 30 bil- og båtvrak, hauger med elektrisk avfall, oljefat og annen emballasje for miljøfarlige, brannfarlige og giftige kjemikalier.

Skraphandleren som fester tomten ble lagt ned i 2012. Likevel er ingenting fjernet. Tomten er heller ikke avsperret eller sikret.

– Kommunen har blitt varslet om disse forholdene, men har valgt å overse dem. Dermed må kommunen hevdes å ha medvirket til denne aktiviteten, sier fagrådgiver i Bellona, Karl Kristensen.

Bellona anmelder derfor kommunen for å ha tillatt ulovlig mellomlagring av farlig avfall, deponering av avfall og grov forsøpling. I tillegg har Andebu kommune tillatt ulovlig tømming av kloakk fra septiktanker, som har ført til forurensning av vassdrag og grunnvann.

Andebu kommune har lenge visst om den ulovlige dumpingen av farlig avfall.
Andebu kommune har lenge visst om den ulovlige dumpingen av farlig avfall.

Tente på ulovlig søppelfylling

Bellona var også på befaring i Andebu i juli.

– På samme sted fant vi da flere knuste bilbatterier, og det lekket ut bly og syre. Vi fant også en del eldre produksjonsutstyr som kan inneholde kvikksølv. Dette er kanskje det verste eksemplet på ulovlige forhold som Andebu kommune har sett mellom fingrene med, sier Kristensen.

Han fant også flere store villfyllinger i kommunen. Når Bellona kommer tilbake til den ene fyllingen, er denne blitt satt fyr på. Tilbake ligger en askehaug fylt med rester av trykk­impregnert og overflatebehandlet material, glassfiber, isolasjon og kjemikaliebokser.

 

Kommunen visste

– Det forurenser både til luft og til grunn når det tennes på, sier Kristensen.

Området har avrenning både til vassdrag og dyrket mark. Bellona er også kjent med at Andebu kommune ble varslet om brannen.

– De visste om dette, men foretok seg ikke noe, forteller Kristensen.

Han mener Andebu kommune bør straffes med bot i form av foretaksstraff.

– En bot må være stor nok til å ha preventiv effekt overfor næringen, sier Kristensen.

 

 

 

Siden sist Bellona var på stedet, har noen satt fyr på den ulovlige søppelfyllingen.
Siden sist Bellona var på stedet, har noen satt fyr på den ulovlige søppelfyllingen.