Media

soppelfylling

Andebu kommune har lenge visst om den ulovlige dumpingen av farlig avfall.

Søppel, avfall, gift, giftig, oljefat, skrot, dynge