Nyheter

Bellona utlyser gravestipend

annonsebilde gravestipend
annonsebilde gravestipend
Bellona

Publiseringsdato: 20. oktober, 2014

Har du lyst til å bedrive gravejournalistikk og fordype deg i de virkelig store klima- og miljøsakene? Bellona deler ut inntil 120.000 kroner, til ett eller flere prosjekter som avdekker miljøkriminalitet eller andre kritikkverdige forhold knyttet til klima- og miljøsaken.

Vi søker deg som har journalistisk erfaring fra tv, radio, og/eller aviser til å grave fram saker som gjør en forskjell. Foto- og videojournalister er også velkomne til å søke.

Graveprosjektet må ha som ambisjon å avsløre miljøkriminalitet og/eller kritikkverdige forhold knyttet til klimasaken.

Prosjektet kan omhandle problematikk både i Norge og internasjonalt, men må knyttes til spørsmål som omhandler energi, klima, og/eller miljøskadelige avfall og utslipp.

Graveprosjektet kan resultere i eksempelvis avisartikler, fotoreportasje, dokumentarfilm, utstilling eller bok. Søkeren vil ha opphavsrett til det ferdige produktet, men plikter å gi Bellona fri bruk av alt materialet.

Søknaden må ikke overstige to A4- sider, og må inneholde følgende:

  • Kort informasjon om søkeren
  • Prosjektbeskrivelse
  • Framdriftsplan
  • Tentativ publiseringsplan

I tillegg må det legges ved et budsjett for prosjektet og en CV.

 

Søknadsfrist: 14.desember 2014

 

Søknaden sendes til Bellonas kommunikasjonssjef Magnus Borgen på magnus@bellona.no.

Prosjektet må være klart til publisering senest 1.august 2015.

 

For mer informasjon ring Magnus Borgen på tlf 977 28 476