Media

Fuglefjell Runde plast fra havet

Runde, juli 2017: Sjøfugl på reir av plast.

Fuglefjell Runde plast fra havet

Fuglefjell Runde plast fra havet