Nyheter

Fuglefjell av plast: – Dette kan ikke fortsette

<small><i>Runde, juli 2017: Sjøfugl på reir av plast.</i></small>
Runde, juli 2017: Sjøfugl på reir av plast.
Jan Kjetil Paulsen

Publiseringsdato: 22. september, 2017

Skrevet av: Kjetil Grude Flekkøy

Fuglefjellene fylles med stadig mer plast fra havet. På Runde består reirene av stadig mer taurester og fiskegarn, av plast som fuglene også spiser eller henger seg fast i.

Nå skal Bellona og Runde miljøsenter gå sammen for å lære mer om – og forhindre eller begrense – forsøpling av havet.

– Vi vet at problemet med plast i havet er stort, men kjenner for lite til spredningen langs norskekysten og hvordan de langsiktige konsekvensene er, sier forskningsleder Nils Roar Hareide ved Runde Miljøsenter.

Fuglefjell Runde plast fra havet Runde, juli 2017: Fuglene i fuglefjellet lever på hauger av plast som de har hentet opp fra havet. Photo:

Må lære

Nå har miljøsenteret og Bellona inngått en intensjonsavtale om samarbeid.

Målet er først og fremst å lære mer, å gå sammen om forskningsprosjekter for å kartlegge marin forsøpling og ikke minst konsekvensene for fisk, fugl, sjøpattedyr og økosystemene ellers langs norskekysten.

 

Dyrene trenger hjelp

Runde miljøsenter avtale Bellona og Runde miljøsenter går sammen for å bekjempe plast i havet. Bellona-leder Frederic Hauge og forskningsleder Nils Roar Hareide fra Runde miljøsenter. Photo:

– Plastsøppel som havner i havet er blitt et gigantisk miljøproblem. Å få bukt med dette krever kunnskap, tiltak og handling, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Han mener Runde Miljøsenter har en plassering og kunnskaper som passer godt.

– Det gir meg tro på at vi klarer å få opp disse problemstillingene på en måte som både sjøfugl, hval og andre arter fortjener.

 

Tragisk

Både på Runde og andre steder lyser fuglefjellene av stadig mer farge som slett ikke hører hjemme der. Garn, taurester, plastbiter – fuglene bygger reder av plasten, spiser av den og blir sittende fast. Det er kommet flere rapporter om fugl som er blitt hengende og aldri kom videre.

– Det som skjer, er en rekke små tragedier. Vi kan ikke la det fortsette, sier Frederic Hauge.

Fuglefjell Runde plast fra havet Runde, juli 2017 Photo:

Hele kysten

For å få oversikt også frå andre deler av kysten, er planen å be andre selskaper som trafikerer kysten om hjelp til å samle prøver.

Håpet er at samarbeidet kan munne ut i både regelverk og insentiver som kan redusere plast-forsøplingen i havet.

– Vi har jobbet lenge med marin plastforurensning i og rundt Runde, men må lære mer om forholdene både her og langs norskekysten ellers. Plastforsøpling kjenner ingen grenser; den sprer seg over verdenshavene og utsetter økosystemene for svært stor belastning, påpeker Nils Roar Hareide.

Han mener Bellona er en ideell partner for å se på problemet med nye øyne. – Sammen skal vi få spredd og brukt det vi finner ut på en effektiv måte.

Fuglefjell Runde plast fra havet Runde, juli 2017 Photo:

Fuglefjell Runde plast fra havet Runde, juli 2017 Photo: